Het Toddlers Huis Groningen

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van uw kind.

Het Toddlers Huis!

Het Toddlers Huis is een particuliere kinderopvangorganisatie in Groningen. Sinds 1998 vangen medewerkers baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar op. Het Toddlers Huis heeft twee kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. De ontwikkeling van het kind, veiligheid en deskundigheid van de begeleiding staan voorop. Het Toddlers Huis hecht veel belang aan deskundigheid op het gebied van kinderopvang. Daarom voert Het Toddlers Huis een pedagogisch beleid. Elk jaar wordt dit beleid waar nodig bijgesteld met nieuwe kennis en opleidingen voor medewerkers.

Waar een kind speelt, leert en groeit

Het Toddlers Huis levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door ze op te vangen in een vertrouwde en kindvriendelijke omgeving. Iedere groep wordt samengesteld op basis van leeftijd. De betrokken begeleiders zorgt voor de kinderen. In de gezellige en veilige sfeer van de groep ontplooien kinderen zich optimaal en in hun eigen tempo.

Kwaliteit

Het Toddlers Huis onderscheidt zich door de flexibiliteit van onze opvang, kwaliteit en aandacht van onze leiding. Zo kunnen kinderen al binnen enkele dagen bij ons terecht. Heeft u afwijkende breng- en haaltijden, wilt u een dag ruilen of uw kind een dag extra brengen? Geen probleem. Wilt u hulp bij aanvragen richting de Belastingdienst of de Sociale Dienst? Ook dan helpen we u graag. In overleg is er bij ons veel mogelijk. Service vinden wij heel gewoon.

Veiligheid

Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw kind. Het Toddlers Huis laat dan ook niets aan het toeval over. De vestigingen hebben een hoofdingang waarvan de deur beveiligd is. In de gebouwen zijn ontruimingsplan/evacuatieplannen aanwezig. Tevens worden er 2x per jaar brandoefeningen gedaan. Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO certificaat of een BHV diploma.

Er is rekening gehouden met de wettelijke normen waar de GGD op toeziet, zoals vingerbeschermers op de deuren, beveiligde stopcontacten, veilig speelgoed en dergelijke. U kunt de gehele risico inventarisatie veiligheid inzien op de vestiging.

Hygiene

Iedereen die Het ToddlersHhuis binnentreedt wordt verzocht om plastic overschoentjes te dragen, dit om de vloeren zo schoon mogelijk te houden voor de kinderen. Ook kinderen dragen op de groepen geen schoenen waarmee ze naar buiten zijn geweest. Vaak dragen de kinderen sokken met antislip, of slofjes. Om de schoonmaak van de groepen en andere ruimtes zo optimaal te laten zijn, zijn er schoonmaakroosters in gebruik. Voorbeelden zijn het schoonmaken van commode, tandenborstels die niet tegen elkaar aan staan, het afdekken van de zandbak en nog veel meer.

Personeel

De kwaliteit en professionaliteit van de kinderopvang van Het Toddlers Huis en de daarbij horende aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van de medewerkers. Het Toddlers Huis besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de selectie, screening en begeleiding van haar medewerkers. Het Toddlers Huis hanteert een streng aanname beleid. Alle leidsters zijn in het bezit van een relevant diploma voor de kinderopvang en worden zorgvuldig gescreend. Het personeel van ‘Het Toddlers Huis’ is gediplomeerd en verricht hun taak met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel.

Inspectierapporten

Klik op een van de onderstaande links om de inspectierapporten van de GGD per locatie in te zien.

Friesestraatweg

Kraneweg

Klachtenbehandeling

Binnen het Toddlershuis nemen we klachten serieus. Als u een klacht heeft en u komt er met de groepsleiding niet uit, kunt u bij de administratie terecht. De behandeling van de klacht is er op gericht het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u zich wenden tot de directie, waarop zij zo snel mogelijk zal handelen. Het Toddlers Huis is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Daar kunt u te allen tijde met uw klacht terecht.

Spelen, leren en groeien

De eerste vier levensjaren van een kind leggen de basis voor zijn of haar persoonlijkheid. Die basis krijgen zij thuis, maar ook in de kinderopvang. Het Toddlers Huis kijkt daarbij naar de belevingswereld van elk individueel kind. Wat heeft uw kind nodig om zich zo goed mogelijk te ontplooien?

Pedagogisch beleid

Op de kinderopvang stimuleren de begeleiders de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, te onderzoeken en te doen. Alleen, maar ook samen met de andere kinderen. Het pedagogisch beleid is ingesteld op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ieder kind moet leren omgaan met anderen. Maar ook met zichzelf. Door zich goed te uiten in lachen, huilen, woede en aanhankelijkheid ontwikkelt een kind zich emotioneel. Hierdoor wordt het ook makkelijker om in een groep te spelen. Op het kinderdagverblijf spelen en delen de kinderen veel samen. De begeleiders leren hen hoe ze dat leuk kunnen doen door rekening te houden met elkaar.

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is het leren bewegen en beheersen van de spieren. De leiding gaat bijvoorbeeld met de kinderen tekenen en puzzelen, om zo de fijne motoriek te ontwikkelen. Ook kunnen de kinderen met insteekmozaïek en duplo spelen. In de tuin kunnen ze rennen, hebben we een glijbaantje waar ze op kunnen klimmen en er zijn fietsen aanwezig om zo de grove motoriek te ontwikkelen. Op de babygroep is o.a. een babygym aanwezig waar de baby’s tegen aan kunnen slaan met de handjes of er naar kunnen grijpen, er liggen twee matrassen om te kunnen rollen of te leren zitten. Deze zijn voor de dreumesen om de grove motoriek te stimuleren.

Cognitieve en taalontwikkeling

Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van een kind. Daarom benoemt de begeleiding alle dingen die het kind ziet of meemaakt en lezen ze verhalen voor aan de kinderen. Ook samen zingen, en versjes leren die ze vervolgens uit hun hoofd opzeggen vinden de kinderen erg leuk. Op alle groepen zijn bovendien puzzels, educatieve spelletjes, boekjes en spelmateriaal zoals blokken, Lego of Duplo te vinden.

Beleidsplannen en voorwaarden

Naast ons Pedagogisch Beleidsplan vind je hieronder ook ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid, Voedingsbeleid, en de Algemene Voorwaarden. Heb je vragen over deze beleidsplannen of over de voorwaarden? Neem gerust contact met ons op!

Pedagogisch beleidsplan

Veiligheid en gezondheidsbeleid

Eet smakelijk: voedingsbeleid

Algemene voorwaarden

Plaatsing

Als Het Toddlers Huis uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, neemt het contact met u op voor een algemeen intakegesprek. Afgaande op uw wensen worden de start van de opvang en de opvangvorm vastgelegd. U ontvangt vervolgens de plaatsingsovereenkomst.

Voor het eerst naar de kinderopvang

Een maand voordat de opvang start, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek op de vestiging. In dit gesprek ontvangt u alle belangrijke informatie over het kinderdagverblijf. Ook worden afspraken gemaakt voor de wenperiode. In drie afspraken maakt uw kind rustig kennis met de groep. De eerste keer zit uw kind een halfuur in de groep, de ouder of verzorger mag dan ook blijven. Daarna komt uw kind nog een keer terug voor twee uurtjes in de groep. De derde keer komt uw kind voor een halve dag. Zo kunnen zowel ouder als kind rustig wennen aan Het Toddlers Huis.

Kinderopvang toeslag

Handig om te weten: sinds de invoering van de Wet Kinderopvang ontvangen ouders maandelijks een factuur voor de kosten van kinderopvang. Ouders hebben (meestal) recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het toetsingsinkomen en gezinssamenstelling van de aanvrager. Gebruik de rekentool op onze website om een proefberekening te maken van uw toeslag kinderopvang. 

Hulp nodig bij het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag? De afdeling administratie helpt u graag. Vraag hulp aan.

Registratieplicht

Het Toddlers Huis is als officieel kinderdagverblijf geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierna staat het overzicht van de registratienummers per vestiging in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Deze moet u invullen wanneer u uw kinderopvangtoeslag aanvraagt of wilt wijzigen bij de Belastingdienst.

VestigingOpvangsoortRegistratienummer
 Kraneweg  Kinderdagverblijf199110062
Friesestraatweg 217e Kinderdagverblijf952159077
Friesestraatweg 217e Buitenschoolse opvang888901082

Oudercommissie

Het Toddlers Huis vindt het belangrijk dat ouders een stem hebben in de opvang van hun kinderen. De oudercommissie bestaat uit ouders die meekijken met het beleid en de dagelijkse gang van zaken van Het Toddlers Huis. De commissie denkt mee, praat mee en doet suggesties voor verbeteringen.

Samenstelling oudercommissie

De oudercommissie is van en voor de ouders en verzorgers met kinderen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang van Het Toddlers Huis. De oudercommissie van elke vestiging bestaat uit minimaal twee en maximaal vier ouders. De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Minimaal twee keer per jaar komt zij samen met de directie van Het Toddlers Huis.

Advies over beleid

De oudercommissie adviseert Het Toddlers Huis over keuzes ten aanzien van beleidsmatige onderwerpen. Dit kan gaan over het pedagogisch beleid, de kwaliteit van de dienstverlening, de samenstelling van de oudercommissie, veiligheid en risico-inventarisatie, activiteiten, openingstijden en tarieven.

Tarieven 2019

Er zijn flexibele vormen van kinderopvang en flexibele contracten voor buitenschoolse opvang mogelijk. Onze Rekentool biedt je een overzicht van de kosten voor de verschillende contractvormen. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vind je op www.toeslagen.nl. Neem gerust contact op met onze administratie als je behoefte heeft aan meer advies.

Kinderdagverblijf0-4 jarigenUurprijs
Dagopvang52 weken per jaar€ 8,10
Dagopvang48 weken per jaar€ 8,42
Dagopvang schoolweken41 weken per jaar€ 8,61
Dagopvang driekwart dag (tot 15:00)52 weken per jaar€ 9,23
Verlengde opvang18:00 – 18:30€ 8,10
Flexibele opvangNeem contact op voor de diverse mogelijkheden 
Buitenschoolse opvang4-12 jarigenUurprijs
BSO All inclusiveIncl. marge, vakantie, taxivervoer, reguliere activiteiten, incidenteel ruilen en administratieve ondersteuning€ 7,12
BSO All inclusive SchoolwekenIncl. marge, taxivervoer, reguliere activiteiten, incidenteel ruilen en administratieve ondersteuning€ 7,30
BSO BasisIncl. vakantie, taxivervoer en reguliere activiteiten€ 7,30
BSO Basis SchoolwekenIncl. reguliere activiteiten€ 7,65
BSO Vakantiecontract € 7,30
Voorschoolse opvang € 7,30
BSO ZwemlesPrijs per maand – € 63,50 Alleen mogelijk i.c.m. BSO opvang€ 63,50
Flexibele opvangNeem contact op voor de diverse mogelijkheden 
  

Kinderopvangtoeslag

Gaan je kinderen naar een kinderopvang, dan heb je (meestal) recht op kinderopvangtoeslag. Je ontvangt deze bijdrage van de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je toetsingsinkomen en gezinssamenstelling. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening voor deze toeslag maken. Ook op onze website kunt je een proefberekening maken, via onze rekentool.

Hulp nodig bij het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag? Onze administratie helpt je graag.

Openingstijden

Het Toddlers Huis is op alle werkdagen geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur – ook op goede vrijdag, oudejaarsdag en de dag voor kerst. We zijn gesloten op officiële feestdagen.

Brengen en halen

Het Toddlers Huis hanteert de volgende tijdstippen voor het brengen en halen van de kinderen:

07.00 – 09.00 uur Kinderen brengen

12.00 – 13.00 uur Kinderen halen en brengen

16.30 – 18.00 uur Kinderen halen

In overleg zijn andere tijden mogelijk.

Extra dagdelen of ruilen

Extra opvang overlegt u met de begeleider van de groep. Neemt u een extra dag(deel) af, dan betaalt u voor de extra uren. Bij voldoende plek is het ook mogelijk om een dag te ruilen. Voor bijzondere gebeurtenissen, zoals een begrafenis of crematie, een verhuizing of de geboorte van een broertje of zusje, maakt Het Toddlers Huis uiteraard een uitzondering.

Het Toddlers Huis Locaties

Friesestraatweg

 • Friesestraatweg 217E
 • 9743 AD Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Kraneweg

 • Kraneweg 107
 • 9718 JM Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Monkey Donky locaties

 • Hamburgerstraat 13
 • 9714 JA Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
 • Oosterhamrikkade 66a
 • 9714 BG Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
 • Paterswoldseweg 123
 • 9727 BE Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
 • Butjesstraat 8
 • 9712 EW Groningen
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar