Peuterspeelzaal Groningen
Het Toddlers Huis

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van jouw kind.

Peuterspeelzaal Groningen Het Toddlers Huis

Wat we tegenwoordig peuteropvang noemen, kenden we vroeger onder de naam peuterspeelzaal. Op onze locatie Friesestraatweg kunnen peuters tussen 2 en 4 jaar terecht voor peuteropvang!

Op de peuterspeelzaal in Groningen van Het Toddlers Huis worden de kinderen opgevangen in onze peutergroepen op het kinderdagverblijf. Altijd genoeg leeftijdsgenootjes om mee te spelen dus! We bieden de peuters een gevarieerd speelleerprogramma aan, aan de hand van de methode Piramide. Dit is een methode voor Vroege- en Voorschoolse Educatie (VVE). Elke maand staat een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van het kind, zoals Zomer, Verkeer, of Eten en drinken. Spelenderwijs worden allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Een goede voorbereiding op de basisschool!

Kinderen die gebruik maken van onze peuteropvang kunnen 16 uur per week naar de opvang komen. Bij Het Toddlers Huis bieden we de peuteropvang aan op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Heeft je kind via het consultatiebureau een VVE-indicatie gekregen? Ook dan kan je kind 16 uur per week naar de peuteropvang komen. In de schoolvakanties van de basisscholen in het noorden is er géén peuteropvang.

Tarieven peuterspeelzaal in Groningen

De gemeente Groningen wil mogelijk maken dat alle peuters, ongeacht of ouders werken, naar een kinderopvanglocatie kunnen gaan. Op deze manier krijgen alle kinderen dezelfde voorbereiding op de basisschool. Om deze reden subsidieert de gemeente Groningen een groot deel van de kosten voor peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de kosten van de peuteropvang. Gebruik de rekentool op onze website om een indicatie te krijgen van de kosten, of neem contact op met onze administratie.

Kinderopvang of peuteropvang, wat is het verschil?

De verschillen tussen peuterspeelzalen (peuteropvang) en reguliere kinderopvang worden steeds kleiner. De overheid heeft de afgelopen jaren meerdere regelingen doorgevoerd om o.a. de kwaliteit en financiering van peuteropvang en kinderdagopvang gelijk te trekken. Vanaf 2018 moeten de verschillen tussen peuterspeelzaal en kinderopvang geheel verdwenen zijn, om alle kinderen een gelijke start op de basisschool te bieden. Bij Het Toddlers Huis werken we al jarenlang met een methode voor Vroege en Voorschoolse Educatie (Piramide), óók binnen de reguliere groepen op onze kinderdagverblijven.

Maar toch zijn er enkele verschillen tussen peuterspeelzaal/peuteropvang, BSO, gastouderopvang en kinderopvang te benoemen. Je kind kan al vanaf dat het 3 maanden oud is op de kinderopvang terecht, terwijl de peuteropvang alleen voor peuters tussen 2 en 4 jaar is. Daarnaast is onze kinderopvang het gehele jaar geopend en kan je kind ook de gehele dag op de kinderopvang terecht, terwijl de peuteropvang gesloten is in de schoolvakanties en alleen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend opvang biedt (16 uur per week).

Zowel voor kinderopvang als voor peuteropvang geldt dat ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. De gemeente Groningen subsidieert een groot deel van de kosten voor peuteropvang voor ouders die niet werken. Werkende ouders kunnen terecht in de reguliere kinderopvang en vragen hiervoor kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Kom eens vrijblijvend langs!

Bij Het Toddlers Huis kun je altijd terecht voor een vrijblijvende rondleiding. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat je wilt weten in welke omgeving je kind terecht komt. Om een indruk te krijgen van Het Toddlers Huis kun je via deze link een afspraak maken voor een rondleiding. Je bent na deze rondleiding tot niets verplicht, de keus blijft aan jou!

Locaties Het Toddlers Huis

Friesestraatweg

Kraneweg

Locaties Monkey Donky