Geef hier uw suggestie!


Spelen, leren en opgroeien

De eerste vier levensjaren van een kind leggen de basis voor zijn of haar persoonlijkheid. Die basis krijgen zij thuis, maar ook in de kinderopvang. Het Toddlers Huis kijkt daarbij naar de belevingswereld van elk individueel kind. Wat heeft uw kind nodig om zich zo goed mogelijk te ontplooien?

Pedagogisch beleid

Op de kinderopvang stimuleren de begeleiders de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, te onderzoeken en te doen. Alleen, maar ook samen met de andere kinderen. Het pedagogisch beleid is ingesteld op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ieder kind moet leren omgaan met anderen. Maar ook met zichzelf. Door zich goed te uiten in lachen, huilen, woede en aanhankelijkheid ontwikkelt een kind zich emotioneel. Hierdoor wordt het ook makkelijker om in een groep te spelen. Op het kinderdagverblijf spelen en delen de kinderen veel samen. De begeleiders leren hen hoe ze dat leuk kunnen doen door rekening te houden met elkaar.

Motorische
ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is het leren bewegen en beheersen van de spieren. De leiding gaat bijvoorbeeld met de kinderen tekenen en puzzelen, om zo de fijne motoriek te ontwikkelen. Ook kunnen de kinderen met insteekmozaïek en duplo spelen. In de tuin kunnen ze rennen, hebben we een glijbaantje waar ze op kunnen klimmen en er zijn fietsen aanwezig om zo de grove motoriek te ontwikkelen. Op de babygroep is o.a. een babygym aanwezig waar de baby’s tegen aan kunnen slaan met de handjes of er naar kunnen grijpen, er liggen twee matrassen om te kunnen rollen of te leren zitten. Deze zijn voor de dreumesen om de grove motoriek te stimuleren.

Cognitieve en
taalontwikkeling

Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van een kind. Daarom benoemt de begeleiding alle dingen die het kind ziet of meemaakt en lezen ze verhalen voor aan de kinderen. Ook samen zingen, en versjes leren die ze vervolgens uit hun hoofd opzeggen vinden de kinderen erg leuk. Op alle groepen zijn bovendien puzzels, educatieve spelletjes, boekjes en spelmateriaal zoals blokken, Lego of Duplo te vinden.

Beleidsplannen en voorwaarden

Naast ons Pedagogisch Beleidsplan vind je hieronder ook ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid, Voedingsbeleid, en de Algemene Voorwaarden. Heb je vragen over deze beleidsplannen of over de voorwaarden? Neem gerust contact met ons op!