Het Toddlers Huis Groningen

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van je kind.

Geen leuker huis dan Het Toddlers Huis!

Het Toddlers Huis is een particuliere kinderopvangorganisatie in Groningen. Sinds 1998 vangen onze medewerkers baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar op. Het Toddlers Huis heeft twee kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. De ontwikkeling van het kind, veiligheid en deskundigheid van de begeleiding staan voorop. Het Toddlers Huis hecht veel belang aan deskundigheid op het gebied van kinderopvang. Daarom voert Het Toddlers Huis een pedagogisch beleid. Elk jaar wordt dit beleid waar nodig bijgesteld met nieuwe kennis en opleidingen voor medewerkers.

Waar een kind speelt, leert en groeit

Het Toddlers Huis levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door ze op te vangen in een vertrouwde en kindvriendelijke omgeving. Iedere groep wordt samengesteld op basis van leeftijd. De betrokken begeleiders zorgen voor de kinderen. In de gezellige en veilige sfeer van de groep ontplooien kinderen zich optimaal en in hun eigen tempo.

Kwaliteit

Het Toddlers Huis onderscheidt zich door de flexibiliteit van onze opvang, kwaliteit en aandacht van onze leiding. Zo kunnen kinderen vaak al binnen enkele dagen bij ons terecht. Heb je afwijkende breng- en haaltijden, wil je een dag ruilen of je kind een dag extra brengen? Ook dat is mogelijk. Wil je hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, of de Sociale Dienst? We helpen je graag. In overleg is er bij ons veel mogelijk. Service vinden wij heel gewoon.

Veiligheid

Niets is belangrijker dan de veiligheid van je kind. Het Toddlers Huis laat dan ook niets aan het toeval over. De vestigingen hebben een hoofdingang waarvan de deur beveiligd is. In de gebouwen zijn ontruimings- en evacuatieplannen aanwezig. Tevens worden er twee keer per jaar brandoefeningen gedaan. Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO-certificaat of een BHV-diploma.

Er is rekening gehouden met de wettelijke normen waar de GGD op toeziet, zoals vingerbeschermers op de deuren, beveiligde stopcontacten, veilig speelgoed, etc. Meer weten over de veiligheid op onze opvang? Je lees hier onze beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid: 

Hygiëne

Iedereen die Het Toddlers huis binnentreedt wordt verzocht om plastic overschoentjes te dragen, dit om de vloeren zo schoon mogelijk te houden voor de kinderen. Ook kinderen dragen op de groepen geen schoenen waarmee ze naar buiten zijn geweest. Vaak dragen de kinderen sokken met antislip, of slofjes. Om de schoonmaak van de groepen en andere ruimtes zo optimaal te laten zijn, zijn er schoonmaakroosters in gebruik. Voorbeelden zijn het schoonmaken van commode, tandenborstels die niet tegen elkaar aan staan, het afdekken van de zandbak en nog veel meer.

Personeel

De kwaliteit en professionaliteit van de kinderopvang van Het Toddlers Huis en de daarbij horende aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van de medewerkers. Het Toddlers Huis besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de selectie, screening en begeleiding van haar medewerkers. Het Toddlers Huis hanteert een streng aannamebeleid. Alle begeleiders zijn in het bezit van een relevant diploma voor de kinderopvang en worden zorgvuldig gescreend. Het personeel van Het Toddlers Huis is gediplomeerd en verricht hun taak met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel.

Inspectierapporten

Klik op een van de onderstaande links om de inspectierapporten van de GGD per locatie in te zien.

Friesestraatweg

Kraneweg

Klachtenbehandeling

Binnen het Toddlers Huis nemen we klachten serieus. Als je een klacht hebt en je komt er met de groepsleiding niet uit, kun je bij de administratie terecht. De behandeling van de klacht is er op gericht het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kun je je zich wenden tot de directie, waarop zij zo snel mogelijk zal handelen. Het Toddlers Huis is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Daar kunt je te allen tijde met je klacht terecht.

Spelen, leren en groeien

In de eerste vier levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor zijn of haar persoonlijkheid. Die basis krijgt je kind thuis, maar ook op de kinderopvang! Het Toddlers Huis kijkt daarbij naar de belevingswereld van elk individueel kind. Wat heeft jouw kind nodig om zich zo goed mogelijk te ontplooien?

Pedagogisch beleid

Op het kinderdagverblijf stimuleren de begeleiders de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, te onderzoeken en te doen. Alleen, maar ook samen met de andere kinderen. Het pedagogisch beleid is ingesteld op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ieder kind moet leren omgaan met anderen. Maar ook met zichzelf. Door zich goed te uiten in lachen, huilen, woede en aanhankelijkheid ontwikkelt een kind zich emotioneel. Hierdoor wordt het ook makkelijker om in een groep te spelen. Op het kinderdagverblijf spelen en delen de kinderen veel samen. De begeleiders leren hen hoe ze dat leuk kunnen doen door rekening te houden met elkaar.

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is het leren bewegen en beheersen van de spieren. De leiding gaat bijvoorbeeld met de kinderen tekenen en puzzelen, om zo de fijne motoriek te ontwikkelen. Ook kunnen de kinderen met insteekmozaïek en duplo spelen. In de tuin kunnen ze rennen, hebben we een glijbaantje waar ze op kunnen klimmen en er zijn fietsen aanwezig om zo de grove motoriek te ontwikkelen. Op de babygroep is o.a. een babygym aanwezig waar de baby’s tegen aan kunnen slaan en met de handjes naar kunnen grijpen, er liggen twee matrassen om te kunnen rollen of te leren zitten. Deze zijn voor de dreumesen om de grove motoriek te stimuleren.

Cognitieve en taalontwikkeling

Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van een kind. Daarom benoemt de begeleiding alle dingen die het kind ziet of meemaakt en lezen ze verhalen voor aan de kinderen. Ook samen zingen, en versjes leren die ze vervolgens uit hun hoofd opzeggen vinden de kinderen erg leuk. Op alle groepen zijn bovendien puzzels, educatieve spelletjes, boekjes en spelmateriaal zoals blokken, Lego of Duplo te vinden.

Beleidsplannen en voorwaarden

Naast ons Pedagogisch Beleidsplan vind je hieronder ook ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid, Voedingsbeleid, en de Algemene Voorwaarden. Heb je vragen over deze beleidsplannen of over de voorwaarden? Neem gerust contact met ons op!

Pedagogisch beleidsplan

Veiligheid en gezondheidsbeleid – locatie Kraneweg

Veiligheid en gezondheidsbeleid – locatie Friesestraatweg

Eet smakelijk: voedingsbeleid

Algemene voorwaarden

Plaatsing

Als Het Toddlers Huis je inschrijving heeft ontvangen, stellen we een opvangcontract voor je op. Hebben we nog vragen n.a.v. je inschrijving, dan nemen we contact met je op. Als alle informatie compleet is, en er is een plekje beschikbaar op de locatie en dagen van je keuze, dan wordt het contract digitaal naar je verzonden. Na ondertekening is de plaatsing definitief!

Voor het eerst naar de kinderopvang

Voordat de opvang echt van start gaat, neemt de groepsleiding contact met je op voor het maken van een wenafspraak. Je kind kan dan een paar uurtjes naar Het Toddlers Huis komen om te wennen. Ook voor de meeste ouders is het fijn om even een wenmoment te hebben, want voor hen is het vaak minstens zo spannend! Tijdens het wenmoment wordt een intakegesprek met je gehouden, waarin alle bijzonderheden en andere zaken die je aan de leiding kwijt wilt, kunnen worden besproken. Heeft je kind behoefte aan nog een wenmoment, dan kan dit ingepland worden.

Kinderopvangtoeslag

Handig om te weten: sinds de invoering van de Wet Kinderopvang ontvangen ouders maandelijks een factuur voor de kosten van kinderopvang. Ouders hebben (meestal) recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van het toetsingsinkomen en de gezinssamenstelling. Gebruik de rekentool op onze website om een proefberekening te maken van netto kosten van de opvang. Wil je meer weten over kinderopvangtoeslag, lees dan ons blog ‘5 dingen die je moet weten over kinderopvangtoeslag‘, of download het e-book Kinderopvangtoeslag: de 5 meest gemaakte fouten.

Hulp nodig bij het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag? Onze collega’s op de administratie helpen je graag!

Registratieplicht

Het Toddlers Huis is als officieel kinderdagverblijf geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hieronder vind je de registratienummers per vestiging in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Dit LRK-nummer heb je nodig bij het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Wil je meer weten over het register, kijk dan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

VestigingOpvangsoortRegistratienummer/LRK-nummer
Kraneweg Kinderdagverblijf199110062
Friesestraatweg Kinderdagverblijf952159077
Friesestraatweg Buitenschoolse opvang888901082

Oudercommissie

Het Toddlers Huis vindt het belangrijk dat ouders een stem hebben in de opvang van hun kinderen. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar onze opvang gaan. De leden van de oudercommissie denken en praten mee over het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij Het Toddlers Huis. Ook doet de commissie suggesties voor verbeteringen. Andere ouders kunnen de oudercommissie ook benaderen als zij zaken willen bespreken. Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar de oudercommissie van de Kraneweg of de oudercommissie van de Friesestraatweg.

Samenstelling oudercommissie

De oudercommissie is van en voor de ouders/verzorgers van de kinderen op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang van Het Toddlers Huis. De oudercommissie van elke vestiging bestaat uit minimaal twee en maximaal vier ouders. De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Minimaal twee keer per jaar komt zij samen met de directie van Het Toddlers Huis.

Advies over beleid

De oudercommissie adviseert Het Toddlers Huis over keuzes ten aanzien van beleidsmatige onderwerpen. Dit kan gaan over het pedagogisch beleid, de kwaliteit van de dienstverlening, de samenstelling van de oudercommissie, veiligheid en risico-inventarisatie, activiteiten, openingstijden en tarieven.

Tarieven 2019

Hieronder vind je onze verschillende contractopties en bijbehorende tarieven. Onze Rekentool biedt je een overzicht van de kosten voor de verschillende contractvormen. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vind je op www.toeslagen.nl. Neem gerust contact op met onze administratie als je behoefte heeft aan meer advies.

Kinderdagverblijf0-4 jarigenUurprijs
Dagopvang52 weken per jaar€ 8,38
Dagopvang48 weken per jaar€ 8,72
Dagopvang schoolweken41 weken per jaar€ 8,91
Dagopvang driekwart dag (tot 15:00)52 weken per jaar€ 9,56
Verlengde opvang18:00 – 18:30€ 8,38
Flexibele opvangNeem contact op voor de diverse mogelijkheden 
Buitenschoolse opvang4-12 jarigenUurprijs
BSO All inclusiveIncl. marge, vakantie, taxivervoer, reguliere activiteiten, incidenteel ruilen en administratieve ondersteuning.€ 7,37
BSO All inclusive SchoolwekenIncl. marge, taxivervoer, reguliere activiteiten, incidenteel ruilen en administratieve ondersteuning.€ 7,56
BSO BasisIncl. vakantie, taxivervoer en reguliere activiteiten.€ 7,56
BSO Basis SchoolwekenIncl. reguliere activiteiten.€ 7,93
BSO Vakantiecontract € 7,56
Voorschoolse opvangAlleen mogelijk i.c.m. naschoolse opvang.€ 7,56
BSO ZwemlesPrijs per maand. Alleen mogelijk i.c.m. BSO opvang.€ 65,-
Flexibele opvangNeem contact op voor de diverse mogelijkheden. 

Kinderopvangtoeslag

Gaan je kinderen naar een kinderopvang, dan heb je (meestal) recht op kinderopvangtoeslag. Je ontvangt deze bijdrage van de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je toetsingsinkomen en gezinssamenstelling. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening voor deze toeslag maken. Ook op onze website kunt je een proefberekening maken, via onze rekentool. Wil je meer weten over kinderopvangtoeslag, lees dan ons blog ‘5 dingen die je moet weten over kinderopvangtoeslag‘, of download het e-book Kinderopvangtoeslag: de 5 meest gemaakte fouten.

Hulp nodig bij het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag? Onze administratie helpt je graag!

Locaties

Op onze locatie aan de Kraneweg bieden we kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Aan de Friesestraatweg bieden wij kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Openingstijden

Het Toddlers Huis is op alle werkdagen geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur – ook op Goede vrijdag, oudejaarsdag en de dag voor kerst. We zijn gesloten op officiële feestdagen. Heb je tot na 18.00 uur opvang nodig? We bieden de mogelijkheid tot verlengde opvang, tot 18.30 uur.

Extra dagdelen of ruilen

Wil je een keer een opvangdag ruilen, of incidenteel een extra opvangdag afnemen, dan kun je deze aanvragen via ons digitale ouderportaal. Het ruilen of extra afnemen van opvangdagen is altijd op basis van beschikbaarheid en is een service die wij verlenen. In ons Ruilbeleid lees je meer!

Locaties Het Toddlers Huis

Friesestraatweg

Kraneweg

Locaties Monkey Donky