Geef hier uw suggestie!


Ouders hebben ook een stem

Ouders hebben ook een stem

Het Toddlers Huis vindt het belangrijk dat ouders een stem hebben in de opvang van hun kinderen. De oudercommissie bestaat uit ouders die meekijken met het beleid en de dagelijkse gang van zaken van Het Toddlers Huis. De commissie denkt mee, praat mee en doet suggesties voor verbeteringen. 

 

Contact

Contact met de oudercommissie

Samenstelling oudercommissie

Samenstelling oudercommissie

De oudercommissie is van en voor de ouders en verzorgers met kinderen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang van Het Toddlers Huis. De oudercommissie van elke vestiging bestaat uit minimaal twee en maximaal vier ouders. De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Minimaal twee keer per jaar komt zij samen met de directie van Het Toddlers Huis. 

Advies over beleid

Advies over beleid

De oudercommissie adviseert Het Toddlers Huis over keuzes ten aanzien van beleidsmatige onderwerpen. Dit kan gaan over het pedagogisch beleid, de kwaliteit van de dienstverlening, de samenstelling van de oudercommissie, veiligheid en risico-inventarisatie, activiteiten, openingstijden en tarieven