Opvangvormen buitenschoolse opvang

Zoveel mensen, zoveel wensen. Omdat niet iedere ouder dezelfde werktijden heeft, biedt Het Toddlers Huis verschillende contracten voor opvang aan. Zo is er altijd een vorm die aansluit bij uw werktijden, studieritme of behoeften. Gebruik de Rekentool om een idee te krijgen van de kosten van de verschillende contracten.

Reguliere opvang 

Met het reguliere opvangcontract worden kinderen direct na schooltijd opgehaald en naar de opvang gebracht. Dit gebeurt op vaste dagen of vaste dagdelen in de week. Opvang in de vakanties – of juist niet – is ook op te nemen in het reguliere contract. Voor ouders die geen naschoolse opvang afnemen maar wel opvang nodig hebben in de schoolvakanties, is er een los vakantiecontract. Tijdens de vakanties zijn de kinderen van 7.00 uur tot 18.00 uur welkom.

Flexibele opvang

Met een flexibel contract komt een kind niet op vaste dagen, maar op de dagen die de ouder kiest. De opvanguren worden afgenomen per week, maand of jaar. Alleen incidenteel opvang afnemen? Daarvoor is er het nul-urencontract.

Vakantieopvang

Bij een regulier opvangcontract inclusief vakanties of een los vakantiecontract komt het kind ook in de schoolvakanties naar Het Toddlers Huis. Dit kan voor alle doordeweekse dagen, maar ook voor enkele dagdelen. Ideaal als de ouder zelf gewoon doorwerkt in de vakanties.

Voorschoolse opvang

Voor de ouders die al vroeg naar het werk moeten, is er de voorschoolse opvang. Vanaf 7.00 uur zijn de kinderen welkom bij Het Toddlers Huis. De begeleiding brengt de kinderen vervolgens naar de basisschool.

Extra opvang en ruilen van dagdelen

Het ruilen van dagen en dagdelen is kosteloos. En is er incidenteel opvang buiten de vaste dagen nodig, dan is dat bijna altijd mogelijk. Ouders kunnen hiernaar informeren op de groep. Extra opvang neemt u af per uur. Er hoeft dus niet voor een hele dag betaald te worden.

Rondleiding aanvragen

Zelf een kijkje nemen bij de buitenschoolse opvang in Groningen aan de Friesestraatweg? Onze medewerkers leiden u graag rond.