Kinderopvang Vinkhuizen

In de baby- en peutergroepen van Het Toddlers Huis staat het individuele kind centraal. Iedere groep heeft een vaste, deskundige en betrokken groep begeleiders. De begeleiding past het slaap- en voedingsschema aan op het dagritme van ieder kind. Binnen en buiten zijn volop speelmogelijkheden.

Ouder & kind centraal

U wilt dat de opvang van uw kinderen zoveel mogelijk aansluit op uw thuissituatie, zodat zowel uw kind als u zich welkom en thuis voelt. Deze klik ontstaat door goed contact tussen u en onze leiding, de flexibiliteit van de opvang, kwaliteit en aandacht. Bij kinderopvang Het Toddlers Huis weten we dat als geen ander. Zo kunnen uw kinderen al binnen enkele dagen bij ons terecht. Heeft u afwijkende haal- en brengtijd­en? Geen probleem. Wilt u hulp bij de aanvraag voor tegemoetkoming van de Belastingdienst of Sociale Dienst? Ook dan helpen we u graag. In overleg is er bij ons kinderdagopvang in Vinkhuizen veel mogelijk.

Het Toddlers Huis kinderopvang

Het Toddlers Huis is een particuliere kinderopvangorganisatie in Groningen waar sinds 1998 medewerkers baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar opvangen. Het Toddlers Huis heeft twee kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. De ontwikkeling van het kind, veiligheid en deskundigheid van de begeleiding staan centraal. Het Toddlers Huis hecht veel belang aan deskundigheid op het gebied van kinderopvang. Daarom voert Het Toddlers Huis een pedagogisch beleid. Elk jaar wordt dit beleid waar nodig bijgesteld met nieuwe kennis en opleidingen voor medewerkers.

Tarieven

Het Toddlers Huis heeft een balans gevonden tussen de kwaliteit die zij biedt en de daaraan verbonden kosten. Hier vindt u onze prijzen. Wilt u weten wat u moet betalen neemt u dan contact op met onze administratie voor een proefberekening of ga naar www.toeslagen.nl.

Extra dagdelen en ruilen van dagen

Overwerken, een onverwachte verplichting of van dag wisselen? In overleg is vrijwel alles mogelijk. Zo kan uw kind ook buiten de vaste opvangtijden naar de opvang. U betaalt dan alleen de extra uren. Het ruilen van een dag is kosteloos.

Rondleiding aanvragen

Kom gewoon eens kijken. Dan ziet u zelf hoe uw kindje bij Het Toddlers Huis wordt opgevangen.