Kinderopvang Paddepoel

Binnen Het Toddlers Huis staan in de baby- en peutergroepen het individuele kind centraal. Elke groep heeft een vaste, deskundige en betrokken groep begeleiders. Zij passen het slaap- en voedingsschema aan op het dagritme van ieder kind. Zowel binnen als buiten zijn er volop speelmogelijkheden.

Dagritme Het Toddlers Huis
kinderopvang Paddepoel

Een vast dagritme op de groep met vaste eet-, slaap- en speelmomenten zorgt voor een vertrouwd gevoel. Vanzelfsprekend geldt dit vaste dagritme minder vaak voor de baby’s, omdat baby’s nog een individueel ritme hebben. Voor de baby’s wordt in overleg met de ouders een eigen voedings- en slaapschema opgesteld. Uiteraard wordt dit continu afgestemd op de behoeften van het kind. Samenspelen wordt binnen het kinderdagopvang in Paddepoel aangemoedigd, maar natuurlijk is uw kind vrij om alleen te spelen. Op de manier kan een kind zelf individuele voorkeuren en mogelijkheden ontdekken. Daarnaast plannen wij naast het vrije spelen momenten in waarbij de groepsleiding een activiteit kiest.

Groepen

Op de kinderdagverblijven van Toddlers Huis zijn de kinderen ingedeeld in leeftijdsgroepen: babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Ook hebben we een verticale groep voor kinderen van drie maanden tot vier jaar. Gaat uw kind naar een nieuwe groep? Dan laten we uw kind altijd even wennen. Iedere leeftijdsgroep heeft vaste, deskundige leiding. De ruimtes waarin de kinderen verblijven zijn bewust warm en huiselijk ingericht en helemaal afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Hierbij staat veiligheid altijd voorop.

Inrichting groepsruimte

De inrichting van elke groepsruimte is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo kunnen de baby’s in elke groepsruimte vrij en veilig rondkruipen, op kussens liggen en met knuffels en ander speelgoed spelen. Voor de dreumesen en de peuters zijn de groepen ingericht op meer beweging, zodat uw kinderen kunnen rond rennen en fietsen. Daarnaast zijn er plekjes om even rustig te kunnen spelen met bijvoorbeeld auto’s of poppen. Ook is er ruimte voor de kinderen om zich rustig terug te trekken om een boekje te lezen of gewoon lekker te liggen.

Rondleiding aanvragen

Voordat u uw kind bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst even komen kijken.