Wat is een gastouder en wat is het verschil met een kinderdagverblijf?

verschil-gastouder-kinderdagverblijf

Hoera, er komt een kindje bij! Voor veel aanstaande ouders is het vraag nummer 1 zodra ze van de schrik van een positieve zwangerschapstest zijn bekomen: hoe regelen we de opvang voor ons kindje als we werken? Kies je voor kinderopvang, dan komt de volgende vraag: ga je voor een gastouder of kies je voor een kinderdagverblijf zoals Het Toddlers Huis? Beide opties hebben unieke kenmerken en voordelen. In dit artikel zullen we de verschillen tussen gastouderopvang en kinderdagopvang bespreken, zodat jij als (aanstaande) ouder kunt beslissen welke optie het beste bij jouw gezin past. 

Wat is een gastouder?

Een gastouder is een opvoeder die kinderopvang biedt in hun eigen huis of soms bij het kind thuis. Deze vorm van opvang is vaak kleinschaliger dan een kinderdagverblijf, met een beperkter aantal kinderen. Gastouderopvang biedt opvang in een huiselijke omgeving, en dat kan voor kinderen een prettige, laagdrempelige vorm van opvang zijn. Sommige gastouders bieden vrij veel flexibiliteit m.b.t. opvanguren en opvangdagen, wat handig kan zijn voor ouders met wisselende werktijden. 

Wat is een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf, zoals Het Toddlers Huis, biedt opvang in een speciaal daarvoor ingericht pand. Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in verschillende groepen, door een team van pedagogisch medewerkers. Hoe de groepen zijn ingedeeld verschilt per kinderdagverblijf, maar bij Het Toddlers Huis werken we met zogenaamde ‘horizontale groepen’. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, samen in één groep worden opgevangen (bijvoorbeeld een babygroep, dreumesgroep en peutergroep). 

Verschillen tussen gastouder en kinderopvang

Bij het kiezen tussen een gastouder en een kinderdagverblijf, zijn er een paar belangrijke kernverschillen die op jouw uiteindelijke keuze van invloed kunnen zijn. De belangrijkste verschillen zijn de groepsgrootte, omgeving, activiteiten, continuïteit en flexibiliteit en deskundigheid en kwalificaties. We lichten ze hieronder even toe: 

Omgeving

Gastouders bieden een meer huiselijke omgeving, terwijl kinderdagverblijven, zoals Het Toddlers Huis, een meer gestructureerde setting bieden met diverse speelhoeken. Bij een gastouder vindt de opvang in een ‘gewoon’ woonhuis plaats, waarbij de ruimte uiteraard beperkt is en de meubels en persoonlijke spullen van de gastouder ook in de ruimte staan. Bij een kinderdagverblijf is de ruimte volledig ingericht als speel-leeromgeving die helemaal is afgestemd op de ontwikkeling van het kind en de uitdaging die het kind op die groep nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de buitenruimte: bij een kinderdagverblijf is de speelruimte buiten vaak ruim opgezet, met bijvoorbeeld een natuurtuin en speeltoestellen. Bij een gastouder is de buitenruimte vaker knus en kleinschalig, met daardoor beperkte speelopties. 

Groepsgrootte

Bij een gastouder worden er doorgaans minder kinderen tegelijk opgevangen dan bij een kinderdagverblijf. Dit heeft, naast de beperkte ruimte bij een gastouder, ook te maken met de zogenaamde beroepskracht-kind-ratio: bij de opvang van kinderen gelden er strikte regels voor hoeveel kinderen er door één gekwalificeerde pedagogisch medewerker mogen worden opgevangen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen: zo mag één PM’er 3 baby’s tot 1 jaar tegelijk opvangen, of 8 peuters van 2 of 3 jaar. Een gastouder doet de opvang alleen, waardoor er minder kinderen tegelijk opgevangen kunnen worden en dit zorgt voor een kleinschalige setting. In een kinderdagverblijf werken er doorgaans meerdere pedagogisch medewerkers tegelijk op de groep waardoor er meer kinderen mogen worden opgevangen. Het grote voordeel hiervan is dat een kind meer mogelijkheden tot sociale interactie om zich heen heeft, meer speelkameraadjes om zich (letterlijk en figuurlijk 😉) aan op te trekken en meer leerervaringen krijgt. 

Activiteiten en VVE-programma

Bij sommige kinderopvangorganisaties wordt een VVE-programma aangeboden dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Bij Het Toddlers Huis werken we bijvoorbeeld met het programma Piramide, waarbij kinderen al van baby af aan de wereld om hen heen spelenderwijs leren kennen door middel van een uitdagend en gevarieerd speel-leerprogramma. Bij gastouderopvang is zo’n uitgebreid programma over het algemeen minder beschikbaar, vanwege de beperkte ruimte en mankracht (alhoewel, meestal vrouwkracht 😅💪) op de groep. 

Continuïteit en flexibiliteit

Een factor waarvan we bij Het Toddlers Huis vaak horen dat die doorslaggevend is in de keuze tussen een gastouder of een kinderdagverblijf, is de mate van continuïteit en flexibiliteit die geboden wordt. Gastouders kunnen vaak flexibeler zijn met tijden, wat ideaal is voor ouders die bijvoorbeeld al vóór 07:00 uur naar hun werk moeten of juist pas na 18:30 hun kind weer op kunnen halen. Bij een kinderdagverblijf, zoals Het Toddlers Huis, zijn de mogelijkheden voor flexibele opvang of flexibele tijden meestal beperkt, maar daarentegen biedt een kinderdagverblijf meer continuïteit. Zo is er bij ziekte van een gastouder vaak geen opvang en moet je als ouder zelf een oplossing vinden; bij een kinderdagverblijf regelt de opvang de vervanging. Ook in vakanties geldt dat als de gastouder vakantie heeft, je vaak zelf vervangende opvang moet regelen. De kinderopvang biedt 52 weken per jaar opvang. 

Deskundigheid en kwalificaties

Zowel gastouders als pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf moeten gekwalificeerd zijn om hun werk uit te mogen oefenen, en een VOG-verklaring hebben. Los daarvan zijn er nog wel wat verschillen m.b.t. deskundigheid en veiligheid. Zo geldt op kinderdagverblijven het vier-ogen-principe, waarbij er altijd één volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. De sociale controle in een kinderdagverblijf is hoog omdat er door een team van PM’ers samen op de groep gewerkt wordt; dat is bij de meeste gastouders niet zo. Daarnaast wordt bij Het Toddlers Huis continu gewerkt aan de professionele ontwikkeling van alle pedagogisch medewerkers en wordt in de teamsamenstellingen rekening gehouden met een goede balans qua achtergrond, opleidingsniveau, ervaring en leeftijd.

Wat kan ik het beste kiezen voor mijn kind?

De keuze tussen een gastouder en een kinderdagverblijf hangt af van wat je zoekt in kinderopvang en wat het beste past bij je gezin. Elk kind is uniek, en elke vorm van opvang heeft zijn eigen charme en voordelen. Waar jouw voorkeur naar uitgaat is dan ook heel persoonlijk, en veel (aanstaande) ouders kunnen de knoop pas doorhakken als ze even achter de voordeur hebben gekeken en zich een beeld hebben kunnen vormen van hoe een gastouder of kinderdagverblijf functioneert. Kom daarom gerust eens bij Het Toddlers Huis langs voor een vrijblijvende rondleiding, of bel/mail ons als je meer wilt weten over onze opvang. We kijken ernaar uit om jouw kind zich bij ons thuis te laten voelen, want er is geen leuker tweede thuis dan Het Toddlers Huis 😊.