Kinderdagverblijf

In de baby- en peutergroepen van Het Toddlers Huis staat het individuele kind centraal. Elke groep heeft een vaste, deskundige en betrokken groep begeleiders. De begeleiding past het slaap- en voedingsschema aan op het dagritme van ieder kind. Binnen en buiten zijn volop speelmogelijkheden.

Een huiselijke omgeving

Het kinderdagverblijf is warm en veilig ingericht. De baby’s kruipen in hun groepsruimte rond en spelen met knuffels en speelgoed geschikt voor hun leeftijd. Bij de peuters zijn de groepsruimtes ingericht op beweging: lekker rondrennen, fietsen, spelen met poppen, knuffels en auto’s. Ook in de afgesloten tuin met zandbak en glijbaan ontdekken ze de wereld op een veilige manier. Het Toddlers Huis werkt zo veel mogelijk met vaste begeleiders voor de groepen. Zo zijn de kinderen vertrouwd met onze mensen en kunnen ze lekker zichzelf zijn.

Elke dag opnieuw de wereld ontdekken

Aan de hand van thema’s ontdekken de kinderen in het kinderdagverblijf al spelende de wereld. Iedere maand wisselt het thema. Is het thema groenten? Dan zingen, bewegen, knutselen, lezen, praten en verkleden we in het kader van dit thema. Kinderen houden van verhalen. De begeleiders maken dan ook vaak tijd vrij om verhaaltjes voor te lezen. Voorgelezen worden is niet alleen leuk, het stimuleert ook de taalontwikkeling. Samen spelen is ook samen leren. Door met leeftijdsgenootjes te spelen, groeien kinderen in hun fijne en grove motoriek en in hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Elke dag gaan de kinderen even naar buiten om een frisse neus te halen. Er is een speelgedeelte achter het kinderdagverblijf. Maar we nemen ze ook weleens mee naar de speeltuin, de kinderboerderij of het park.

Flexibele kinderopvang

De kinderopvang is open vanaf 7.00 uur  tot 18.00 uur (of bij verlengde opvang tot 18.30 uur). Er zijn geen vaste breng- of haaltijden, die bepaalt u zelf. U neemt hele of halve dagen opvang af. Wilt u tijdens de vakantie wel of geen opvang, bijvoorbeeld omdat u in het onderwijs werkt? Of wilt u een keer een extra dag of een dag ruilen? Dat is vrijwel altijd mogelijk. Hier leest u alles over de verschillende opvangvormen.

‘Vandaag was ik een ridder.’

Extra dagdelen en ruilen van dagen

Overwerken, een onverwachte verplichting of van dag wisselen? In overleg is vrijwel alles mogelijk. Zo kan uw kind ook buiten de vaste opvangtijden naar de opvang. U betaalt dan alleen de extra uren. Het ruilen van een dag is kosteloos.

Rondleiding aanvragen

Kom gewoon eens kijken. Dan ziet u zelf hoe uw kindje bij Het Toddlers Huis wordt opgevangen.