Kinderdagverblijf Groningen

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van uw kind. Meer weten over het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen? Vraag een rondleiding aan!

Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen

In de baby- en peutergroepen van Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen staat het individuele kind centraal. Elke groep heeft een vaste, deskundige en betrokken groep begeleiders. De begeleiding past het slaap- en voedingsschema aan op het dagritme van ieder kind. Binnen en buiten zijn volop speelmogelijkheden.

Een huiselijke omgeving

Het kinderdagverblijf is warm en veilig ingericht. De baby’s kruipen in hun groepsruimte rond en spelen met knuffels en speelgoed geschikt voor hun leeftijd. Bij de peuters zijn de groepsruimtes ingericht op beweging: lekker rondrennen, fietsen, spelen met poppen, knuffels en auto’s. Ook in de afgesloten tuin met zandbak en glijbaan ontdekken ze de wereld op een veilige manier. Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen werkt zo veel mogelijk met vaste begeleiders voor de groepen. Zo zijn de kinderen vertrouwd met onze mensen en kunnen ze lekker zichzelf zijn.

Elke dag opnieuw de wereld ontdekken

Aan de hand van thema’s ontdekken de kinderen in het kinderdagverblijf al spelende de wereld. Iedere maand wisselt het thema. Is het thema groenten? Dan zingen, bewegen, knutselen, lezen, praten en verkleden we in het kader van dit thema. Kinderen houden van verhalen. De begeleiders maken dan ook vaak tijd vrij om verhaaltjes voor te lezen. Voorgelezen worden is niet alleen leuk, het stimuleert ook de taalontwikkeling. Samen spelen is ook samen leren. Door met leeftijdsgenootjes te spelen, groeien kinderen in hun fijne en grove motoriek en in hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Elke dag gaan de kinderen even naar buiten om een frisse neus te halen. Er is een speelgedeelte achter het kinderdagverblijf. Maar we nemen ze ook weleens mee naar de speeltuin, de kinderboerderij of het park.

Flexibele kinderopvang groningen

Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen is open vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur (of bij verlengde opvang tot 18.30 uur). Er zijn geen vaste breng- of haaltijden, die bepaalt u zelf. U neemt hele of halve dagen opvang af. Wilt u tijdens de vakantie wel of geen opvang, bijvoorbeeld omdat u in het onderwijs werkt? Of wilt u een keer een extra dag of een dag ruilen? Dat is vrijwel altijd mogelijk. Hier leest u alles over de verschillende opvangvormen.

‘Vandaag was ik een ridder.’

Opvang in alle vormen

Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen biedt opvang op vaste dagen. Maar omdat iedere ouder een andere agenda heeft, zijn er daarnaast flexibele opvangvormen. Zo is er altijd opvang die aansluit bij uw wensen. Benieuwd naar de kosten van de verschillende opties? Met de Rekentool berekent u gemakkelijk de kosten van de opvang.

Incidentele opvang

Neemt u geen vaste opvang bij Het Toddlers Huis af, maar heeft u toch (onverwacht) opvang nodig? Met een 0-urencontract neemt u alleen opvang af wanneer dat nodig is.

Flexibele opvang

Heeft u een baan waarbij u flexibele diensten draait, en zoekt u een opvangcontract dat daar bij past? Bij het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen kunt u een flexibel contract voor een aantal dagdelen per maand afsluiten. U kiest zelf wanneer u de dagdelen inzet.

Schoolwekencontract

Speciaal voor de ouders die werkzaam zijn in het onderwijs, is er het schoolwekencontract. Dit contract biedt alleen kinderopvang tijdens de schoolweken.

Extra dagdelen en ruilen van dagen

Het kan voorkomen dat ouders kinderopvang buiten de vaste dagen nodig hebben. Of dat er een keer een dag gewisseld wordt. Dat is meestal geen probleem. De begeleiding van de groep denkt hier graag over mee.

Wennen op de kinderopvang

De kinderopvang: hartstikke leuk en met allemaal andere kindjes. Maar toch ook best even spannend. Het Toddlers Huis geeft ouders en kinderen alle gelegenheid om te wennen aan de opvang.

Voor het eerst in een groep

Binnenkomen in een groep is echt even wennen. Al die nieuwe indrukken, andere kinderen en een begeleider naar wie je moet luisteren. Dat wennen gebeurt in kleine stapjes. Baby’s die oud genoeg zijn voor de dreumesgroep, gaan af en toe een middagje spelen op de dreumesgroep. En ook de dreumesen en de peuters die een groep ‘hoger’ gaan, komen eerst een middagje kijken. Zo wennen ze in een rustig tempo en is de overgang minder groot.

Van baby- naar peutergroep

Er is geen vaste leeftijdsgrens tussen de baby- en de peutergroep. Is het kind eraan toe, dan lichten begeleiders de ouders in. Er wordt een afspraak gemaakt met de begeleiding van de peutergroep. Ouders krijgen in dit gesprek alle informatie over de nieuwe groep, het dagschema en het wennen. Vragen en wensen worden ook besproken. Een maand voor de overstap is er nogmaals een gesprek met een van de vaste begeleiders van de peutergroep. Het kind maakt ook alvast een paar keer kennis met de nieuwe begeleidsters. Die komen dan langs op de babygroep om even met ze te praten en te spelen.

Bijna 4 jaar, op naar de BSO

En dan gaat het kind naar de basisschool. Spannend! Ook bij deze stap is er duidelijke communicatie tussen ouders en Het Toddlers Huis. De overgang naar de buitenschoolse opvang verloopt heel geleidelijk. Bovendien komt het kind eerst in de jongere groep van kinderen tot 7 jaar.

De meeste kinderen hebben erg veel zin om naar de bso te gaan. Ze kennen al wat oudere kinderen die van de peutergroep naar de buitenschoolse opvang zijn gegaan. En ze hebben vaak ook al even binnengekeken. De peuterleidsters en de begeleiders van de buitenschoolse opvang maken onderling de wenafspraken. Dat begint met een keertje fruit eten bij de bso. De keer daarop komt het kind een paar uurtjes spelen. Vervolgens draait het kind een keer een hele middag mee. Eerst de andere kinderen van school halen en daarna lekker spelen. Op deze manier is de overgang heel vertrouwd.

Naar de oudste BSO-groep

Er zijn drie groepen op de buitenschoolse opvang: van 4 tot en met 6 jaar oud, van 7 tot 9 en van 9 tot 13 jaar oud. Rond de zevende en rond de negende verjaardag gaat een kind naar een oudere bso-groep. Kinderen zijn dan behoorlijk sociaal vaardig en steeds beter in staat om goed te luisteren en te concentreren. Uiteraard houden de pedagogische medewerkers goed in de gaten wanneer een kind klaar is voor de stap naar een oudere groep. Voor elke groep is er een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten die passen bij deze leeftijd. Voor de oudste groep is er daarnaast nog de chillhoek.

Dagritme

Hoe ouder een kind wordt, hoe fijner het is om structuur in de dag aan te brengen. Die structuur geeft Het Toddlers Huis met vaste eet-, slaap- en speelmomenten voor de dreumesen en peuters. Voor de baby’s wordt in overleg met de ouders een eigen voedings- en slaapschema opgesteld.

Babygroep

De babygroepen richten zich op de zorg voor de kleintjes. Deze groep kenmerkt zich door veel rust, verzorging en speelmogelijkheden laag bij de vloer. Er zijn o.a. babygyms en rammelaars aanwezig om de grijpreflexen te ontwikkelen. Op de babygroepen hebben we een open kast met grote auto’s, blokken, speelhuisjes, muziekinstrumenten en puzzels. De kinderen kunnen zo ook zelf het speelgoed pakken. In onze verhoogde boxen kunnen de allerkleinsten in alle rust spelen of slapen. De slaapkamers zijn ingericht met goed gekeurde stapelbedjes en ieder kind slaapt in zijn eigen bed. Op de babygroepen hebben de kleintjes hun eigen ritme. Dit betekent dat elk kind zijn eigen voeding- en slaapschema volgt. Wanneer zij groter worden zullen zij steeds meer mee gaan met het ritme van het dagverblijf.

Peutergroep

Jonge kinderen willen de hele dag spelen en nieuwe dingen ontdekken. Op de peutergroep worden zij daarin gestimuleerd en gestuurd. In lage kasten ligt uiteenlopend speelgoed. Mogen de kinderen vrij spelen, dan kiest ieder kind zelf zijn of haar speelgoed. Er zijn puzzels en er zijn een leeshoek, een autohoek en een poppenhoek. In deze hoeken gaan de kinderen helemaal op in hun spel. Aan de hand van wisselende thema’s bedenken de begeleiders van de groep bovendien leuke activiteiten.

Dagindeling peuters

Ook op de peutergroepen is er een vast dagritme. Dit biedt structuur en overzicht voor de kinderen. Daarnaast vindt Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen buiten spelen erg belangrijk. Is het mooi weer, dan gaat de begeleiding met de kinderen naar buiten.

Een normale dag op de peutergroep start met het eten van wat fruit. Na het verschonen gaan de kinderen vrij spelen of bedenkt de begeleiding een leuke activiteit. Rond het middaguur is het tijd voor een broodje of een warme maaltijd. Kinderen die daarna gaan slapen, doen de pyjama aan en gaan tandjes poetsen en handen wassen. Kinderen die wakker blijven, gaan rustig vrij spelen of een andere rustige activiteit doen. Rond 15.00 uur is het tijd voor een sapje of een kopje thee met een cracker of rijstwafel. Daarna kan er weer binnen of buiten worden gespeeld.

Verticale groep

In de verticale groep zitten kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Hierdoor kunnen broertjes en zusjes bij elkaar in een groep geplaatst worden. Er is een duidelijke scheiding in de activiteiten en begeleiding van de jongere en de oudere kinderen. Een begeleider richt zich op de jonge kinderen, de andere begeleider richt zich op de oudere kinderen. Hierdoor krijgt iedere leeftijdsgroep de aandacht en zorg die zij verdient.

Oudercontact

Om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden, is het belangrijk dat zowel Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen als de ouders van elkaar weten wat er speelt. Daarom is er regelmatig contact met ouders.

Mondelinge & Schriftelijke overdracht

Bij Het Toddlers Huis krijgt elk kind een persoonlijke map. Hierin staan onder andere observaties van de begeleiders, foto’s gemaakt tijdens de opvang, liedjes en knutselwerkjes van de kinderen. Op de babygroep wordt voor de baby’s tot 1 jaar ook een schriftje bijgehouden. Hierin noteert de begeleiding elke dag wanneer het kind gegeten en geslapen heeft en welke ontwikkelingen het kind doormaakt.

Contactmomenten

Er zijn meerdere momenten waarop ouders en de kinderopvang met elkaar om tafel gaan.

 • Intake gesprek: de afstemming van kinderdagverblijf en de wensen van de ouders rondom opvoeding.
  Evaluatiegesprekken: het moment om als ouders en begeleiding te delen hoe het gaat met het kind en de opvang.
 • Oudergesprek: Dit vindt plaats met een leidster van de groep. Er wordt uitgebreid gesproken over het welbevinden van het kind.
 • Overgangsgesprek: een maand voordat een kind naar een nieuwe groep gaat, wordt de ouder op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen van de groep.
 • Eindgesprek: wanneer een kind het kinderdagverblijf verlaat, volgt er een eindgesprek waarbij een vragenlijst wordt ingevuld door de ouder.

Ouderavond

Het Toddlers Huis Kinderdagverblijf Groningen streeft ernaar jaarlijks een ouderavond te organiseren. De oudercommissie en enkele leidsters bedenken het thema. Daarnaast is er enkele keren per jaar een feest waarbij ouders kennis kunnen maken met elkaar en met de begeleiding van Het Toddlers Huis.

Feesten zijn bijvoorbeeld:

 • Nieuwjaarsborrel
  Tuinfeest
  Crèche reisje
  Sinterklaas en kerst

Locaties Het Toddlers Huis

Friesestraatweg

 • Friesestraatweg 217E
 • 9743 AD Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Kraneweg

 • Kraneweg 107
 • 9718 JM Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Locaties Monkey Donky

 • Hamburgerstraat 13
 • 9714 JA Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
 • Oosterhamrikkade 66a
 • 9714 BG Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
 • Paterswoldseweg 123
 • 9727 BE Groningen
 • Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
 • Butjesstraat 8
 • 9712 EW Groningen
 • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar