Welke protocollen zijn er in de kinderopvang?

Protocollen zijn onmisbaar in de kinderopvang. In protocollen worden handelingswijzen voor allerlei verschillende situaties beschreven voor op het kinderdagverblijf of de BSO. Door middel van protocollen en beleidsstukken wordt de kwaliteit van de opvang gewaarborgd, is voor pedagogisch medewerkers duidelijk hoe ze kunnen handelen in situaties en wordt voor ouders inzichtelijk hoe er gewerkt wordt en wat de visie van de organisatie is. 

Protocollen Het Toddler Huis

Bij het Toddlers Huis en Monkey Donky Speelhuis zijn er bijvoorbeeld beleidsstukken over privacy, veiligheid en gezondheid, het pedagogisch beleid en het ruilbeleid. Voorbeelden van protocollen zijn: protocol veilig slapen, pestprotocol, protocol buiten spelen.