Welke opleiding heb ik nodig voor de kinderopvang?

Je kan met verschillende diploma’s aan de slag in de kinderopvang. De opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3, MBO) en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 4, MBO) zijn specifiek gericht op het werken in de kinderopvang, met die diploma’s ben je altijd gekwalificeerd om in de kinderopvang te werken. 

Veel andere opleidingen geven je ook de mogelijkheid om in de kinderopvang te werken. Bijvoorbeeld Sport en Beweging, Pedagogiek, Zorg en Welzijn, Onderwijsassistent en Pedagogisch Educatief Medewerker. Soms is het dan nog wel nodig om een aanvullende cursus of intern opleidingstraject te volgen voordat je volledig kan worden ingezet op de groep. Met sommige opleidingen kun je wel op een BSO werken, maar niet op de kinderdagopvang voor 0 tot 4 jaar.

Twijfel je of je diploma je kwalificeert voor een baan in de kinderopvang? Doe dan de diploma-check op de site kinderopvang Werkt.

Bekijk welke vacatures wij op dit hebben: