Wat zijn coördinerende taken in de kinderopvang?

Binnen de kinderopvang zijn er verschillende functies te vervullen. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als pedagogisch medewerker, planner/roosteraar, locatiemanager, pedagogisch coach, pr-medewerker of hr-medewerker. Elke functie heeft zijn eigen coördinerende taken, zoals het maken van een rooster, het begeleiden van groepsvergaderingen, het bewaken van het pedagogisch klimaat op de groepen enzovoort.

Coördinerende taken

De coördinerende taken van een pedagogisch medewerker zijn onder andere: het afstemmen van dagelijkse werkzaamheden met collega’s, het verdelen van mentorkinderen, het organiseren van een overdracht/wenplanning als een kind over gaat naar een andere groep, opvang of school, het organiseren van uitjes, ouderavonden of andere activiteiten en het begeleiden van activiteiten op de groep zelf. Denk bij dat laatste aan het verdelen van de taken onderling, het maken van een plan van aanpak (of themaplanning) en het houden van overzicht op de groep tijdens een activiteit (Heb je de juiste kinderen en medewerkers op de juiste plek? Weet iedereen wat hij/zij moet doen? Zijn alle benodigde materialen aanwezig?)

Bekijk welke vacatures wij op dit hebben: