Wat is VVE in de kinderopvang?

VVE in de kinderopvang staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Er zijn verschillende VVE-methodes, die er allen op gericht zijn om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand te verminderen bij jonge kinderen. 

Wat is VVE in de kinderopvang?

Zoals gezegd wordt VVE in de kinderopvang toegepast om eventuele achterstanden op het gebied van onderwijs en ontwikkeling te verminderen. Dit zorgt ervoor dat eventueel opgedane achterstand kleiner wordt en het kind op het reguliere onderwijs makkelijker mee kan.

Hoe wordt VVE toegepast op de kinderopvang?

Dagelijks worden zowel buiten als binnen leuke activiteiten georganiseerd, waarin de pedagogisch medewerkers soms meespelen met de kinderen. Op die manier worden de kinderen uitgedaagd, op ideeën gebracht en leren ze spelenderwijs nieuwe dingen. Daarnaast is er veel ruimte voor vrij spel met interessante materialen, in een vertrouwde, maar ook uitdagende omgeving, waarin de kinderen onbevangen en zelfstandig hun gang kunnen gaan. Er wordt interactief voorgelezen, er worden liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Voor ieder wat wils en een mooie voor bereiding op de basisschool!

Hoe ziet VVE er uit op onze kinderopvang?

Een van die methodes is Piramide, deze gebruiken we bij Het Toddlers Huis en Monkey Donky Speelhuis. Elke 6 weken werken we aan de hand van één van de 12 Piramide-thema’s (bijv. ‘Eten en drinken’, ‘Lente’, ‘Feest’, ‘Ziek en gezond’), die door ons hele dagprogramma heen verweven zijn. De inrichting van de ruimte, de activiteiten die we doen, de onderwerpen waarover we lezen en praten met de kinderen en het speelgoed dat we aanbieden worden allemaal afgestemd op het thema waar we mee werken. Zo komen allerlei ontwikkelingsgebieden op een speelse manier aan bod, zoals motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkelen van de zintuigen en taalontwikkeling.