Wat is kwaliteit in de kinderopvang?

Onder kwaliteit in de kinderopvang wordt gekeken naar de pedagogische kwaliteit. Pedagogische kwaliteit is wat pedagogisch professionals doen en inzetten om een optimale omgeving te creëren op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. In deze omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Om zich goed te kunnen ontwikkelen heeft een kind ruimte en veiligheid nodig en moet een kind zich op zijn gemak voelen. Op die manier kan een kind onbezorgd spelen, zijn omgeving verkennen, nieuwe vaardigheden leren, sociale contacten leggen, zijn interesses en mogelijkheden ontdekken en uitbreiden.

Structuur en duidelijkheid

Pedagogisch professionals creëren een omgeving waarin kinderen die mogelijkheid ruimschoots krijgen. Dit doen ze door structuur en duidelijkheid te bieden, bijvoorbeeld d.m.v. een vast dagritme en het aangeven van grenzen. Daarnaast zorgen ze voor een uitdagende omgeving, waarin ook voldoende ruimte is voor een kind om tot rust te komen en op eigen tempo zichzelf te kunnen ontwikkelen.