Wat is kinderopvang?

Kinderopvang in Groningen en in de rest van Nederland is elke vorm van opvang door iemand anders dan de ouders/verzorgers zelf. Dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, opvang door een gastouder, opa/oma of iemand anders, zijn allemaal vormen van kinderopvang.
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele kinderopvang. De opvang is formeel wanneer die aangeboden wordt door een bedrijf, meestal van maandag t/m vrijdag overdag. Dit kan plaatsvinden bij het kind zelf of iemand anders thuis (door een gecertificeerde gastouder) of op een andere locatie (kinderdagverblijf of bso).
 
De opvang is informeel als er opgepast wordt door een familielid, kennis, au pair of ander soort oppas. Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang en hiervoor kunnen ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen.