Wat doet een pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Een pedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleidt alleen of samen met collega’s een groep kinderen. Dat kan kinderdagverblijf (0 t/m 3 jaar) of buitenschoolse opvang (4 t/m 13 jaar) zijn.

Als pedagogisch medewerker neem je de opvoeding voor een bepaald deel van de dag over van de ouders/verzorgers van een kind. Dat houdt in dat je verzorgende taken doet, zoals het verzorgen van eet- en drinkmomenten, fles geven, kinderen verschonen en naar bed brengen. Daarnaast zorg je voor een veilige, prettige, uitdagende, leerzame omgeving, waarin kinderen zich thuis voelen en vrij zijn om te spelen en ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau. Als pedagogisch medewerker stel je een activiteitenprogramma op dat past bij het ontwikkelingsniveau van de groep. Daarnaast houd je door middel van een kindvolgsysteem bij hoe het gaat met de ontwikkeling van de kinderen en voer je daarover gesprekken met ouders en eventueel andere betrokken partijen (school, pedagogisch coach). 

Je bent een vast vertrouwd gezicht voor kinderen en ouders, zodat kinderen met plezier naar de opvang gaan en ouders hun kind met een gerust hart bij je achterlaten!

Bekijk welke vacatures wij op dit hebben: