Wanneer wordt kinderopvang vergoed?

Via de belastingdienst kun je een vergoeding krijgen voor een deel van de kinderopvangkosten in de vorm van kinderopvangtoeslag. Om kinderopvang vergoed te krijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

  • Je hebt één of meerdere kinderen waarvoor je kinderbijslag of pleegouderbijdrage ontvangt.
  • Je werkt, studeert, volgt een traject om werk te vinden of een (gecertificeerd) inburgeringstraject. Als je een toeslagpartner hebt, moet bovenstaande ook voor diegene gelden.
  • Je hebt een Nederlandse identiteit of een verblijfsvergunning en je eventuele toeslagpartner heeft dat ook.
  • Je hebt een contract (schriftelijke overeenkomst) met een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Deze organisatie moet ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In dat contract moet staan wat de uurprijs van de opvang is en hoeveel uren opvang je per jaar afneemt.

 

Je krijgt een vergoeding over de opvanguren die in het contract staan, dus de uren waarvoor je betaalt. Gaat je kind een dag (of meer) toch niet naar de opvang? Dat maakt niet uit. Je moet de uren gewoon betalen en krijgt dus ook kinderopvangtoeslag over die uren.
Soms wordt kinderopvang ook vergoedt als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Je kunt dan in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de gemeente. De regels zijn verschillend per gemeente.