Waarom gezonde voeding in de kinderopvang?

Dat gezond eten belangrijk is voor een gezond leven, weet iedereen. Voor kinderen, die nog in de groei zijn, is het belangrijk dat ze de voedingsstoffen die ze daarvoor nodig hebben binnenkrijgen. Kinderopvangorganisaties hebben een voorbeeldfunctie en kunnen eraan bijdragen dat kinderen al vroeg een gezond eetpatroon ontwikkelen. Ze wennen aan de smaken van gezonde voeding. Zo waren er bijvoorbeeld jaren geleden (toen er nog standaard roosvicee en diksap werd aangeboden op de dagopvang) veel kinderen die geen water ‘lustten’. Ze waren deze smaak niet gewend. Sinds op de meeste kinderdagverblijven voornamelijk water, melk en thee wordt aangeboden, is er vrijwel geen kind meer dat geen water ‘lust’. Een bijkomend voordeel van de kinderopvang is dat er gezamenlijk wordt gegeten en gedronken, het is een sociaal moment, waarin kinderen elkaars voorbeeld volgen en er naast aandacht voor het eten ook aandacht voor elkaar is.

In een voedingsbeleid staat welk eten en drinken er op een kinderdagverblijf wordt aangeboden. Het Toddlers Huis baseert zich daarbij op de richtlijn van het voedingscentrum. Op die manier kan er gezonde en gevarieerde voeding aan de kinderen worden aangeboden.