Waarom een kinderopvang?

Er zijn verschillende redenen om voor een kinderopvang te kiezen. De meest voorkomende reden is het combineren van ouderschap met werk. Dit is voor veel ouders financieel aantrekkelijk en geeft ze wat tijd voor zichzelf na de geboorte van hun kind.  
 
Daarnaast heeft kinderopvang positieve effecten op de ontwikkeling van het kind. Doordat kinderen op de opvang in contact komen met leeftijdsgenoten en begeleid worden door gespecialiseerd pedagogisch medewerkers, ontwikkelen ze sociale vaardigheden, autonomie en zelfstandigheid. Ze maken spelenderwijs kennis met letters, cijfers, vormen, kleuren en ontwikkelen hun motorische vaardigheden door samen te spelen. Hier hebben ze de rest van hun leven profijt van en dit is een goede voorbereiding op de basisschool.