Hoeveel eigen bijdrage betaal ik in de kinderopvang?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, dit hangt namelijk af van een aantal factoren. 

Voor de meeste ouders geldt het volgende: de kosten van de kinderopvang worden voor een deel door de overheid betaald (via de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag) en voor een deel door ouders zelf (de eigen bijdrage). Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je aan een paar voorwaarden voldoen.

Hoeveel je zelf moet betalen, hangt dus voor een groot deel af van hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt. Maar als je voor een opvang kiest met een hoge uurprijs (hoger dan het wettelijk uurtarief) of meer moet betalen doordat je een contract met flexibele uren hebt gekozen, dan betaal je dat verschil ook zelf. 

De kinderopvangtoeslag wordt dus berekend over het wettelijk maximum uurtarief voor kinderopvang. De hoogte van de toeslag hangt af van je inkomen, hoeveel uren opvang je nodig hebt en hoeveel uren je werkt. Het is altijd aan te raden om kinderopvangtoeslag aan te vragen, want zelfs de hoogste inkomenscategorieën krijgen 33% van de kosten vergoed. Mensen met een laag inkomen kunnen tot 96% van het maximum uurtarief vergoed krijgen.

Je kunt met de online rekentool of op de website van de belastingdienst berekenen hoeveel eigen bijdrage je zal moeten betalen.