Hoeveel begeleiders zijn er per kind aanwezig in de kinderopvang?

Wanneer jouw kind binnenkort voor het eerst naar onze kinderopvang gaat, dan wil jij natuurlijk niets liever dan dat jouw kindje veilig is. Om dit te garanderen is het goed om te weten dat er altijd een vast aantal kindopvang begeleiders constant aanwezig zijn. Maar hoeveel begeleiders per kind zijn er nou precies aanwezig in de kinderopvang? Hoeveel bedraagt het beroepskracht-kind-ratio? Dat leggen wij graag aan je uit in dit artikel.

De beroepskracht-kind-ratio (BKR)

Het aantal begeleiders dat uiteindelijk aanwezig is in het kinderdagverblijf, wordt ook wel beroepskracht-kind-ratio (BKR) genoemd. Dit kind ratio hangt volledig af van het aantal kinderen op een groep en de leeftijd van die kinderen. 

Één gediplomeerde pedagogisch medewerker mag bijvoorbeeld drie baby’s van 0 jaar opvangen, of vijf dreumesen van 1 jaar, of acht peuters in de leeftijd van 2 t/m 3 jaar. Ook mag één begeleider in de kinderopvang tien basisschoolkinderen van 4 t/m 6 jaar of twaalf oudere basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar opvangen.
 

Hoeveel peuters per begeleider?

Zoals hierboven al genoemd mag een begeleider in de kinderopvang dus acht peuters in de leeftijdscategorie van 2 t/m 3 jaar opvangen. Dit aantal hanteren wij vanzelfsprekend ook bij Het Toddlers Huis. Mochten er zich tien peuters op de opvang bevinden, dan is er altijd een tweede gediplomeerde pedagogisch medewerker aanwezig.
 

Wat betekent dit in de praktijk?

Zijn er bijvoorbeeld vier baby’s of negen peuters op één groep, dan moet er altijd een tweede pedagogische medewerker bij. Als wij bij Het Toddlers Huis een groep kinderen van verschillende leeftijden opvangen, wordt het aantal leidsters per kind daarop aangepast. 

Doet er zich een situatie voor waarin er zes dreumesen aanwezig zijn op onze kinderopvang, waarvan één 2 jaar is en de rest 1 jaar is? Dan mag één pedagogisch medewerker deze zes kinderen begeleiden. Maar zit er in diezelfde groep ook een baby? Dan moeten er alweer twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Ditzelfde principe hanteren wij natuurlijk ook voor onze buitenschoolse opvang.