Hoe lang is een VOG geldig in de kinderopvang?

Voordat je begint met werken in de kinderopvang, moet je een VOG aanvragen. Dat is een Verklaring Omtrent Gedrag, daarin staat of je in het verleden strafbare feiten hebt begaan die een bezwaar kunnen zijn voor het werken met kinderen. 

Continue screening

Als je je VOG hebt aangevraagd en ontvangen, moet je je binnen twee maanden inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Als je eenmaal in dit register bent ingeschreven, word je continu gescreend. Als je een feit begaat, wordt door de Dienst Justis bepaald of het nodig is om een nieuwe VOG aan te vragen. Dit wordt gemeld aan de GGD, die dat vervolgens doorgeeft een de werkgever, zodat die passende maatregelen kan nemen. Zo is het altijd gewaarborgd dat alle medewerkers op het kinderdagverblijf of BSO in het bezit zijn van een geldig VOG.

Koppeling met kinderopvang

In het Personenregister Kinderopvang moet je gekoppeld zijn aan de organisatie waar je voor werkt. Op het moment dat je ontkoppeld bent van je organisatie, blijft de inschrijving nog 4 maanden geldig. Je moet dus binnen 4 maanden gekoppeld worden aan een andere organisatie. Als dit niet lukt, is het eventueel mogelijk de inschrijving te verlengen. Als je inschrijving verlopen is, kun je een nieuwe VOG aanvragen en je opnieuw inschrijven.

Bekijk welke vacatures wij op dit hebben: