Gastouderopvang Groningen 

Gastouderopvang is een alternatief voor kinderopvang of buitenschoolse opvang bij Het Toddlers Huis Groningen. Welke opvangvorm past het beste bij jouw situatie? Lees hieronder meer over gastouderopvang in Groningen.

Gastouderopvang Groningen

Een alternatief voor kinderopvang is gastouderopvang. Het Toddlers Huis biedt buitenschoolse opvang en kinderopvang in Groningen aan voor kinderen van 3 maanden tot en met 12 jaar. Twijfel je over welke vorm van opvang het beste bij jouw situatie past? Op deze pagina lees je meer informatie en lichten we de belangrijkste verschillen tussen kinderopvang en gastouderopvang toe.

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele kinderopvang op maat. Dit kan zowel in het huis van de gastouder, als in het huis van de kinderen zelf zijn. Kinderen van nul tot en met twaalf jaar worden in kleine groepjes van maximaal zes kinderen opgevangen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Voordelen van gastouderopvang zijn onder andere persoonlijke aandacht voor je kind, de afname per uur (minimaal 5-8 uur per week) en de continuïteit van één gezicht. Ook kan de opvang vaak op de wensen en behoeften van de ouders worden afgestemd.

Gastoudergezinnen verschillen qua samenstelling. Er zijn gastouders met jonge kinderen die de zorg voor hun eigen kinderen combineren met de opvang van een gastkind. Daarnaast zijn er gastouders waarvan de eigen kinderen groot of al uit huis zijn. Elk gezin heeft een uniek dagritme, waarin gastkinderen zich voegen.

Kinderopvang in Groningen

Het Toddlers Huis biedt zelf geen gastouderopvang maar wél dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op het kinderdagverblijf in Groningen worden de kinderen opgevangen in vaste groepen met vaste, deskundige leiding. We hebben zowel horizontale groepen, waarin kinderen per leeftijdsgroep worden opgevangen, alsook verticale groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen in één groep zitten. Op onze kinderdagverblijven krijgen baby’s, dreumesen en peuters alle mogelijkheden om te worden wie ze zijn. Samen met leeftijdsgenootjes groeien ze op in een evenwichtige omgeving waar liefde, respect, structuur en veiligheid centraal staan. Een eigen dagritme, voeding- en slaapschema? We passen het continu aan naar de behoefte van jouw kind. De groepsleiding van Het Toddlers Huis kinderdagverblijf Groningen speelt met hun toewijding en deskundigheid een belangrijke rol voor de kinderen. Hun bekende gezicht geeft de kinderen het gevoel van vertrouwen en veiligheid. Vanuit een geborgen omgeving de wereld ontdekken, dat is wat wij stimuleren bij ‘onze’ kinderen. 

De kinderen van 4 jaar en ouder kunnen na een intensieve schooldag heerlijk genieten en ontspannen op de buitenschoolse opvang van Het Toddlers Huis. De buitenschoolse opvang is ook tijdens margedagen en schoolvakanties geopend. De BSO organiseert allerlei activiteiten, zo koken de kinderen wekelijks in het kinderkookcafé. Er zijn regelmatig workshops, bijvoorbeeld gericht op muziek, sport en theater. Naast deze activiteiten is er volop ruimte voor creativiteit zoals knutselen, tekenen, spelletjes!

Wat is het verschil tussen kinderdagverblijf en gastouderopvang?

  • Bij gastouderopvang telt een groep maximaal zes kinderen, bij kinderdagverblijven bestaat een groep meestal uit tien kinderen en meerdere pedagogische medewerkers (de leeftijden in de groep bepalen het aantal begeleiders).
  • Een kinderdagverblijf vangt kinderen tot 4 jaar op. Een gastouder vangt kinderen van 0 tot 13 jaar op. In de kinderopvang kunnen kinderen vanaf 4 jaar terecht op de buitenschoolse opvang.
  • De uurprijs van gastouderopvang is vaak iets lager dan van een kinderdagverblijf. Informeer wel altijd of luiers, eten en drinken zijn inbegrepen.
  • Bij ziekte van de gastouder is er vaak geen opvang. Je moet dan als ouder zelf een oplossing vinden. Bij een kinderdagverblijf is er altijd vervanging aanwezig.
  • In de vakantieperioden is het kinderdagverblijf gewoon open, de begeleiding rouleert zodat de kinderen gewoon naar de opvang kunnen blijven komen. Gastouders geven van tevoren aan wanneer zij op vakantie gaan, ouders moeten dan vervangende opvang regelen.
  • Bij een kinderdagverblijf krijg je kinderopvangtoeslag. Bij gastouderopvang meestal ook, maar let op dat de gastouder geregistreerd staat bij het Landelijk Register Kinderopvang. Is dit niet het geval, dan heb je namelijk geen recht op kinderopvangtoeslag.
  • Op het kinderdagverblijf zijn altijd meerdere begeleiders op een groep. Een gastouder heeft meestal niet meerdere begeleiders en heeft daardoor niet het vier-ogen-principe of sociale controle.
  • Kinderdagverblijven hebben een pedagogisch beleid dat gericht is op veiligheid, het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en het overdragen van normen, waarden en cultuur. Gastouderopvang heeft geen pedagogisch beleid, maar je kan gerust het gesprek hierover aangaan.

Iedere werkdag van 7.00 tot 18.30 uur opvang

De reguliere kinderopvang van Het Toddlers Huis in Groningen start om 7.00 uur in de ochtend en loopt tot 18.00 uur ’s avonds. Op vaste dagen of dagdelen in de week vangen de begeleiders je kind(eren) op.

Voor de ouders die later eindigen, is er (op aanvraag) verlengde opvang tot 18.30 uur. Het Toddlers Huis in Groningen hanteert geen vaste breng- en haaltijden: ouders brengen en halen hun kinderen wanneer het past. Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang gewoon door, tenzij de ouder anders bepaalt.

Kom gerust eens bij ons kijken

Bij Het Toddlers Huis kun je altijd terecht voor een vrijblijvende rondleiding. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat je wilt weten in welke omgeving je kind terecht komt. Om een indruk te krijgen van Het Toddlers Huis in Groningen kun je via deze link een afspraak maken voor een rondleiding. Je bent na deze rondleiding tot niets verplicht, de keus blijft aan jou!

Locaties Het Toddlers Huis

Friesestraatweg

Kraneweg

Locaties Monkey Donky