Betaling en facturatie

Het bedrag dat op de factuur staat vermeld wordt -als je gebruik maakt van automatische incasso- afgeschreven rond de 24e van de maand waar de factuur voor geldt. Het Toddlers Huis verstuurt de factuur in de maand ervoor, dus je ontvang in (bijvoorbeeld) januari de factuur voor de maand februari. Dit bedrag wordt rond 24 februari geïncasseerd. Maak je geen gebruik van de automatische incasso, dan dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bij ons binnen te zijn.

Je ontvangt uiterlijk de laatste dag van de maand voordat de opvang plaatsvindt een factuur voor de kosten. Bij betaling via automatische incasso wordt de factuur rond de 24e van de betreffende maand afgeschreven. Op de factuur staat de incassodatum vermeld, en de maand waar de factuur voor geldt. Maak je geen gebruik van de automatische incasso, dan dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bij ons binnen te zijn. Indien je geen gebruik maakt van automatische incasso, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Bij het afsluiten van een contract bij het Toddlers Huis krijg je een machtiging voor automatische incasso toegestuurd. Deze kun je digitaal ondertekenen en verzenden. Maak je al gebruik van opvang bij het Toddlers Huis en wil je overstappen op automatische incasso, neem dan contact op met onze administratie via 050-5772396 of info@toddlershuis.nl. Wij sturen je dan een nieuwe machtiging toe.

De totale kosten voor de zwemles worden over een heel jaar verspreid. Hierdoor betaal je maandelijks 1/12e deel van de totale kosten voor zwemles. Dit doen we zodat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt, en niet voor onverwachte hogere kosten komt te staan. Om deze reden zul je ook in de zomermaanden de kosten voor zwemlessen op je factuur terugzien.

De totale kosten voor je opvangcontract worden over een heel jaar verspreid. Hierdoor betaal je elke maand 1/12e deel van de totale jaarlijkse kosten. Om deze reden zul je ook in de vakantieperiode een factuur ontvangen voor de opvang. Dit doen we zodat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt, en niet voor onverwachte hogere kosten komt te staan. Bovendien hoef je hierdoor niet maandelijks het urenaantal bij de Belastingdienst aan te passen.

Als je een bepaald aantal vakantiedagdelen middels een Vakantiecontract heeft ingekocht, worden deze uren verspreid over een heel jaar gefactureerd. Je betaalt maandelijks het gemiddelde van deze uren. Op deze manier betaal je elke maand hetzelfde factuurbedrag, en hoef je niet maandelijks het aantal afgenomen uren bij de Belastingdienst te wijzigen.

In eerste instantie lijkt het goedkoper om alleen voor de uren afgenomen opvang te betalen, in plaats van voor de hele dag. Het tegendeel is echter waar. De vaste kosten die een kinderopvang heeft lopen gewoon door. Deze kosten worden dan wel doorberekend en verspreid over minder uren met als gevolg dat de uurprijs flink zal stijgen. Het gevolg hiervan is dat de uurprijs uitkomt boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto ben je dan een stuk duurder uit! De rijksoverheid heeft hier een rapport over geschreven; ‘Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders’ op www.rijksoverheid.nl.

In onze CAO is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris verlof hebben op officiële feestdagen. Op feestdagen lopen de salariskosten (en overige kosten) door, net zoals in alle andere branches. Dat is de reden dat de opvanguren op feestdagen in rekening worden gebracht. Deze uren komen wel in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Hier zijn afspraken over tussen de kinderopvangbranche en minister. Als wij de uren niet in rekening brengen zou dit gevolg hebben dat het uurtarief zou stijgen (de salarissen moeten immers wel betaald worden). Dit zou netto ongunstig zijn voor je portemonnee.

Nee, wij hebben geen inschrijfkosten. Je kunt je kind(eren) op onze website gratis inschrijven.

Bij het beëindigen van een 48-wekencontract of een Schoolwekencontract vóór of tijdens de zomervakantie, bekijken wij of je een verrekening moet ontvangen. Dit heeft er mee te maken dat wij de totale kosten voor een heel kalenderjaar opvang berekenen, en hiervan elke maand 1/12e deel aan je factureren. Je betaalt dus maandelijks een gemiddeld aantal uren. Handig, want zo is de factuur elke maand hetzelfde en hoef je niet steeds wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Echter, in de eerste helft van het kalenderjaar vallen meer schoolweken dan in de tweede helft van het jaar. Met een 48-wekencontract of Schoolwekencontract ‘verbruik’ je daarom in de eerste helft van het jaar méér opvanguren dan waar je met de gemiddelde uren voor hebt betaald. Bij een opzegging in of voor de zomervakantie, berekenen wij hoeveel uren je tot de opzegging hebt afgenomen, en voor hoeveel je hebt betaald. Voor het verschil hiertussen ontvang je een extra factuur. Je kunt bij de Belastingdienst alsnog toeslag aanvragen voor deze uren.

Kinderopvangtoeslag

Op de site van de Belastingdienst, via Mijn Toeslagen, kun je doorgeven of je de kinderopvangtoeslag zelf wilt ontvangen of dat dit rechtstreeks naar het Toddlers Huis wordt overgemaakt. Houd er wel rekening mee dat je als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van de juiste gegevens aan de Belastingdienst, zoals aantal opvanguren en uurprijs.

In een aantal gevallen stopt de rechtstreekse uitbetaling aan de opvang automatisch en moet je dit opnieuw via Mijn Toeslagen instellen. Dit is het geval als:

  • Dagopvang verandert in naschoolse opvang
  • De opvang bij een kinderopvanginstelling stopt
  • De opvang bij een andere kinderopvanginstelling begint
  • De kinderopvang stopt

De uitbetaling aan de kinderopvangorganisatie wordt niet automatisch beëindigd als je opvanguren of uurprijs wijzigt. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Op de site van de Belastingdienst vind je de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Je kunt ook onze Rekentool gebruiken om te bekijken of je recht hebt op toeslag. Je ziet dan ook direct de hoogte van je eigen bijdrage.

Kom je voor kinderopvangtoeslag in aanmerking, dan is de hoogte van de toeslag afhankelijk van o.a. je (gezamenlijke) inkomen en het aantal uren opvang dat je afneemt. Via de website van de Belastingdienst kun je hiervoor een proefberekening maken. Dit kan ook met de Rekentool op onze website, je krijgt dan in een paar stappen een overzicht van de verwachte toeslag en eigen bijdrage.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, dan kun je altijd contact opnemen met de administratie voor een afspraak (050-5772396 of info@toddlershuis.nl).

Als je de toeslag van de Belastingdienst naar je eigen rekening laat overmaken, ontvang je deze toeslag op de 20e van de maand. Als de 20e op een zon- of feestdag valt, volgt de uitbetaling op de eerstvolgende werkdag. Let op: dit bedrag is de toeslag voor de opvanguren in de daaropvolgende maand (bijvoorbeeld: op 20 april ontvang je de toeslag voor de maand mei).

Ja! Eén van de voorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag, is dat de opvang waar je een opvangcontract afsluit staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang

Hier vind je de registratie van Het Toddlers Huis in het LRK. Je kunt hier ook de inspectierapporten van de locaties inzien. 

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heb je het LRK-nummer nodig van de locatie waar je opvang afneemt. Voor Het Toddlers Huis zijn dat deze: 

VestigingOpvangsoortRegistratienummer/LRK-nummer
Kraneweg  Kinderdagverblijf199110062
Friesestraatweg Kinderdagverblijf952159077
Friesestraatweg Buitenschoolse opvang888901082

Contracten

Wijzigingen dienen schriftelijk aan de administratie te worden doorgegeven, via info@toddlershuis.nl.

Op een aantal locaties van Het Toddlers Huis en Monkey Donky Speelhuis is het mogelijk om flexibele opvang af te nemen. Je kunt hierbij een aantal dagdelen per maand inkopen, die je flexibel in kunt zetten.  Je betaalt een toeslag bij flexibele contracten. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de mate van flexibiliteit die je nodig hebt. Neem voor meer informatie over de opties contact op met onze administratie, via info@toddlershuis.nl of 050-5772396. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van flexibele contracten beperkt is en per locatie/groep kan verschillen. 

Als je in de schoolvakanties geen opvang nodig heeft, kun je op het kinderdagverblijf kiezen voor een 48-wekencontract of een schoolwekencontract. Met het 48-wekencontract neem je in de zomervakantie van de basisschool vier aaneengesloten weken vakantie op. In de overige schoolvakanties kun je gewoon naar de opvang komen. Met een schoolwekencontract heb je géén opvang in alle reguliere schoolvakanties. Houd er rekening mee dat een schoolwekencontract niet standaard kan worden aangeboden, dit kan per groep/locatie verschillen in verband met o.a. de beschikbare plekjes op de groep. 

Op de buitenschoolse opvang kun je een All Inclusive Schoolwekencontract afnemen, waarbij géén vakanties inbegrepen zijn maar wél margedagen. Bij het Basis Schoolweken contract neem je alleen opvang af buiten de vakanties, en zijn ook géén margedagen inbegrepen. Op de BSO kan een Schoolwekencontract gecombineerd worden met een vakantiecontract, waarbij je een aantal vakantiedagen per jaar inkoopt en deze in de schoolvakanties in kunt zetten. Informeer bij onze administratie naar de mogelijkheden.

Bij de all-in contracten die wij op de BSO aanbieden, zijn vakantiedagen en margedagen inbegrepen. Deze worden in de gemiddelde uren doorberekend. Je betaalt hierdoor elke maand hetzelfde bedrag, en hoeft niet maandelijks het aantal afgenomen uren aan te passen bij de Belastingdienst.

We factureren in de vakanties 11 uur per dag (7.00-18.00 uur). 

Voor onze Buitenschoolse Opvang is een Vakantiecontract beschikbaar, dat je als los contract of in combinatie met je reguliere BSO-contract af kunt nemen. Met het Vakantiecontract neem je jaarlijks een door jou te bepalen aantal vakantiedagdelen af, die je in de schoolvakanties in kunt zetten. Je geeft deze vakantiedagdelen uiterlijk drie weken van te voren via het digitale ouderportaal aan ons door. Het Vakantiecontract is ideaal als je incidenteel een (extra) dag(deel) opvang in de schoolvakanties nodig hebt.

Heb je geen vaste opvangdagen nodig in de schoolvakanties, maar wel af en toe een dagje? Dan biedt het Vakantiecontract voor de BSO uitkomst. Hierbij geef je aan hoeveel dagdelen vakantieopvang je in een jaar nodig denkt te hebben. Hier sluit je dan een contract voor af, waarna je de vakantiedagdelen in de vakanties in kunt zetten. Je dient de vakantiedagdelen via het digitale ouderportaal aan te vragen, uiterlijk drie weken van tevoren.

Zodra je kind naar de basisschool gaat, wordt niet alleen de woordenschat van je kind flink uitgebreid maar dat van jou als ouder ook 😉 De scholen in Groningen gebruiken de term ‘margedag’ om een schoolvrije dag aan te duiden die buiten de reguliere vakanties valt. Vaak betekent een margedag voor leerkrachten een studie- of cursusdag. Wat de leerkracht ook doet op de margedag: je kind is in ieder geval vrij. Scholen mogen een bepaald aantal uren per schooljaar aan margedagen inplannen, en de school mag zelf bepalen op welke data de margedagen worden gepland. Margedagen verschillen dus per school. Heb je bij Het Toddlers Huis een All-Inclusive BSO contract, dan is opvang op margedagen bij je contract inbegrepen. Vergeet ons dan niet tijdig door te geven wanneer de school van jouw kind een margedag op de planning heeft staan, zodat wij onze planning daar op aan kunnen passen. 

Opvang

Voordat je kind start op ons kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, neemt de leiding van de groep contact met je op. Er wordt dan een afspraak gemaakt om je kind een aantal uurtjes te laten wennen op de groep. Er is dan eveneens voor jou/jullie als ouder(s) gelegenheid om kennis te maken met de leiding. Er zal worden gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen over je kind, betreffende zaken zoals verzorging, medische informatie, telefoonnummers in geval van nood, etc. Heb je specifieke vragen over de opvang van je kind, dan kunt je deze uiteraard altijd met de groepsleiding bespreken.

In principe is bijna alles dat je kindje op een dag nodig heeft op het kinderdagverblijf beschikbaar. Luiers, flesvoeding, fruithapjes, broodmaaltijd en tussendoortjes zijn bij de prijs inbegrepen en hoef je niet zelf mee te geven. Hetzelfde geldt voor praktische dingen zoals sudocrème, slaapzak of inbakerdoek, zetpillen etc. Voor je baby is het vaak wel fijn om een knuffel en/of speen van huis mee te nemen. Ook een eigen fles voor fles- of borstvoeding is handig om zelf van huis mee te nemen, graag voorzien van naam. Heb je specifieke vragen over wat je je kindje mee moet geven, dan kun je deze bij de intake/wenafspraak met de groepsleiding bespreken. 

Bij ziekte vragen wij je kind via het ouderportaal af te melden. Doe je dit minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag (07:00 uur), dan ontvang je in het ouderportaal een dag tegoed die je later als ruildag in kunt zetten. Hierbij is verder ons ruilbeleid van toepassing.

Peuteropvang stond voorheen bekend onder de naam Peuterspeelzaal. Het Toddlers Huis biedt peuteropvang aan op de locatie aan de Friesestraatweg, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Peuters vanaf twee jaar kunnen drie keer in de week naar de peuteropvang komen voor een gevarieerd speelleerprogramma. De peuters van de peuteropvang draaien dan mee in de reguliere peutergroepen van de dagopvang. Heeft je kind via het consultatiebureau een verwijzing voor VVE (Vroege Voorschoolse Educatie) gekregen, dan kan je kind ook op deze ochtenden op de peuteropvang terecht. Op dit moment worden de peuterspeelzaalplekken gesubsidieerd voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, waardoor ouders alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Wil je meer informatie ontvangen over de peuteropvang van het Toddlers Huis, dan kun je contact opnemen met onze administratie via info@toddlershuis.nl of 050-5772396.

Er is geen minimale leeftijd voor het aanmelden van je kind voor de BSO, je kunt hem/haar al inschrijven als het nog een baby is.

Ja, je dient je kind apart aan te melden voor de buitenschoolse opvang. Dit kan via het digitale ouderportaal, of door een e-mail te sturen naar info@toddlershuis.nl.

Als er op je gewenste opvangdag geen plekje vrij is, kun je vragen of er op andere dagen  wel plek is. De drukke dagen zijn over het algemeen maandag, dinsdag en donderdag. Als je flexibel bent en op andere dagen dan je voorkeursdagen opvang kunt afnemen, dan is plaatsing vaak eerder mogelijk. Als je tevens bereid bent om op een andere locatie opvang af te nemen wordt de kans groter dat je sneller een plaats krijgt. Daarnaast raden we je aan om creatief te denken; misschien kun je in overleg met je werkgever (tijdelijk) op een andere dag werken, of is er bijvoorbeeld een familielid in je omgeving die tijdelijk een dagje wil oppassen. Op deze manier is een eventuele wachtperiode vaak relatief eenvoudig te overbruggen.

Wij hebben een plaatsingsbeleid. In dit beleid zijn voorrangsregels opgenomen waardoor kinderen soms voorrang kunnen krijgen op eerder ingeschreven kinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij plaatsing van een broertje of zusje of bij doorstroom van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.

Het kan gebeuren dat er een wachtlijst bestaat voor de dag waarop jij opvang af wilt nemen. Schrik hier niet van maar denk na over een creatieve oplossing als je niet direct van de dag van jouw keuze gebruik kunt maken. Misschien kun je zelf in overleg gaan met je werkgever en tijdelijk op een andere dag gaan werken. Soms zijn opa’s en oma’s bereid om tijdelijk een oppasdag voor hun rekening te nemen. In sommige gevallen kan je kind tijdelijk op één van onze andere locaties worden opgevangen. Dit kan alleen in overleg en is niet standaard mogelijk. We gaan hierbij altijd uit van wat het beste is voor het kind. 

Als je voor je kind een All Inclusive BSO-contract hebt afgesloten, is opvang op de margedagen die vermeld staan in de schoolgids daarbij inbegrepen. Als de margedag valt op een dag waarop je kind normaal gesproken ook naar de BSO gaat, kan hij/zij na aanmelding de hele dag naar de opvang komen. Is de margedag op een andere dan je vaste opvangdag, dan kan je kind ’s ochtends, tot de eindtijd van school, op de BSO terecht. Let op: vergeet niet je kind minimaal twee weken voor de margedag aan te melden, zodat wij onze personele planning hierop aan kunnen passen. Zonder aanmelding kan het gebeuren dat er geen plekje meer vrij is op de groep en we je helaas geen opvang kunnen bieden. Margedagen die gedurende het jaar door school worden ingepland en niet in de schoolgids vermeld staan, vallen niet binnen het contract.

Jazeker, dat kan! We verzorgen al jarenlang een warme maaltijd voor de kinderen op het kinderdagverblijf. Want zien eten doet eten, lekker en gezond! Bovendien scheelt het voor veel ouders een stukje stress en gehaast aan het einde van de dag, als je kind ’s middags al op de opvang warm heeft gegeten. Bij Het Toddlers Huis kun je kiezen of je kind tussen de middag een boterham eet, of een warme maaltijd. De warme maaltijden worden vers bereid door onze kok. Wil je gebruikmaken van de warme maaltijden, dan kun je hiervoor een contract afsluiten. De kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen opvang dat je per week afneemt. Neem voor meer informatie contact op met onze administratie.  

Ja, dat kan! Als je kind op dinsdag naar de BSO gaat, kan je kind mee naar zwemles. We werken hiervoor samen met Zwemcentrum Zuidhorn, een kleinschalige zwemschool waar kinderen in kleine groepen hun zwemdiploma kunnen halen. De kosten voor de zwemles worden samen met de opvangkosten aan je gefactureerd. Voor meer informatie over de zwemles kun je contact opnemen met de administratie. 

Alle kinderen die bij ons naar de opvang gaan krijgen een mentor toegewezen. De mentor is een groepsleid(st)er die het kind en de ouder(s) regelmatig ziet. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en voert zo nodig gesprekken met ouders hierover. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders als zij iets willen bespreken m.b.t. (de ontwikkeling van) hun kind. Ouders kunnen in het ouderportaal zien wie de mentor van hun kind is. 

Ouderportaal

Je kunt zowel via de website https://monkeydonky.jaamo.nl als via de Toddlers Huis app inloggen in ons ouderportaal. De inloggegevens hiervoor ontvang je als het contract voor je kind is opgesteld. Als je wilt kun je het wachtwoord zelf aanpassen. De Toddlers Huis app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store. 

Komt je kind een dagje niet naar de opvang, dan ontvangen we graag een afmelding via het ouderportaal. Log hiervoor in op het ouderportaal, en ga naar het tabblad ‘Rooster’/’Ingeplande dagen’. Klik rechts bovenin op de oranje knop ‘Afmelden’. Hier kun je één of meerdere dagen afmelden. Vergeet niet op de knop ‘Afmelding doorgeven’ te klikken 😉 De afgemelde dag blijft 90 beschikbaar om als ruildag aan te vragen. Zie voor verdere details m.b.t. het ruilen, ons ruilbeleid. 

Nadat je in het ouderportaal bent ingelogd, kun je onder het tabblad ‘Aanvragen’ kiezen voor ‘Nieuwe aanvraag’ (oranje knop). Vervolgens kun je kiezen voor extra opvang. Je geeft door om welke datum of data het gaat, en kunt eventueel een opmerking toevoegen. De aanvraag wordt naar onze administratie verzonden als je op de blauwe knop ‘Plaatsen’ klikt. Onder het tabblad ‘Aanvragen’ kunt je je aanvraag terugvinden. Je ontvangt via het ouderportaal een reactie op je aanvraag.

Als je je kind tijdig afmeld (minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag), ontvang je hiervoor een ruildag tegoed in het ouderportaal. Via de knop ‘Nieuw aanvraag’ onder het tabblad ‘Aanvragen’ kun je kiezen voor de optie ‘Ruildag’. Vervolgens kies je een beschikbare tegoeddag, en geef je aan op welke dag je die in zou willen zetten. Een tegoeddag kan tot 90 dagen na de afgemelde datum ingezet worden. Meld je je kind af voor een datum die verder dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan wordt de tegoeddag 90 dagen voor de afgemelde datum beschikbaar in het ouderportaal. Op het ruilen van opvangdagen is ons Ruilbeleid van toepassing.

Nadat je in het ouderportaal bent ingelogd, kun je onder het tabblad ‘Aanvragen’ kiezen voor ‘Nieuwe aanvraag’ (oranje knop). Vervolgens kun je kiezen voor ‘Flexibele opvang’. Je geeft daarna de data door waarop je opvang wilt afnemen. Je kunt meerder data in één keer selecteren. Heb je een contract met flexibele dagdelen per maand, dan vul je de tijden van de gewenste dagdelen in (ochtend: 7.00-13.00, middag: 12.00-18.00, hele dag: 7.00-18.00). Heb je een 0-urencontract, dan vul je de gewenste breng- en haaltijden in. De aanvraag wordt naar onze administratie verzonden als je op de blauwe knop ‘Plaatsen’ klikt. Onder het tabblad ‘Aanvragen’ kun je je aanvraag terugvinden. Je ontvangt via het ouderportaal een reactie op je aanvraag.

In principe worden de aanvragen voor ruildagen, flexibele dagen en extra dagen dagelijks behandeld door de administratie. In de meeste gevallen zul je dus dezelfde of volgende dag een reactie ontvangen op je aanvraag. Is dit niet het geval, dan kun je altijd even contact met ons opnemen om te controleren of je aanvraag goed is ontvangen.

Het wisselen van dagen is een service die wij verlenen. We kunnen niet standaard aan je verzoek tegemoet komen, en goedkeuring gebeurt altijd op basis van beschikbaarheid.

Nadat je je kind bij het Toddlers Huis hebt ingeschreven en het contract verzonden wordt, ontvang je via de mail de inloggegevens voor het ouderportaal. In sommige gevallen komt deze e-mail in de map Ongewenste E-mail terecht. De inloggegevens worden verstuurd naar het e-mailadres dat je bij de inschrijving aan ons heeft doorgegeven. Heb je de inloggegevens niet goed ontvangen, dan kun je bij het inloggen op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ klikken. Er wordt dan een nieuw wachtwoord gemaild, dit wachtwoord kun je later zelf wijzigen.

Jazeker, dat kan! Ben je ingelogd in het ouderportaal via de pc, dan zie je bovenaan het tabblad ‘Documenten’. Onder dit tabblad vind je documenten zoals je contract, facturen en jaaropgaven. Log je in via de mobiele app, dan vind je de facturen en jaaropgaven via de menu-knop, links bovenin. 

Een foutje is snel gemaakt, dus het kan gebeuren dat je per ongeluk de verkeerde dag afmeld in het ouderportaal. Neem in dat geval even contact op met de administratie, we kijken dan of de afgemelde dag weer op ‘aanwezig’ gezet kan worden. Meestal is dit geen probleem, maar het kan voorkomen dat de beschikbaarheid op de groep dit niet meer toelaat. Je kunt daarom niet zelf een afgemelde dag via het ouderportaal ongedaan maken. 

Ruildagen

In de eerste plaats zijn de ruildagen geen recht, maar een service die wij als organisatie verlenen. Deze service verlenen we bij opvangdagen die minimaal 24 uur voor de start van de opvangdag (07:00 uur) via de ouderapp zijn afgemeld. 

De spelregels voor het ruilen van een opvangdag lees je in ons ruilbeleid. Deze vind je online, en in de Toddlers Huis Ouderapp onder ‘Documenten’. 

Om een afgemelde opvangdag te kunnen ruilen naar een andere datum, moet de opvangdag minimaal 24 uur van tevoren zijn afgemeld via het digitale ouderportaal. De 24 uur worden berekend vanaf de start van de opvangdag, dus 07:00 uur. Dit geldt ook voor de BSO. Als je je kind minder dan 24 uur van tevoren afmeld voor een opvangdag, kun je deze dag niet op een later moment als ruildag inhalen. 

Als je je kind tijdig afmeld (minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag), kun je deze opvangdag tot 90 dagen later inzetten als ruildag. Daarna komt de ruildag te vervallen.

Meld je je kind af voor een datum die verder dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan wordt de tegoeddag 90 dagen vóór de afgemelde datum beschikbaar in het ouderportaal. Op het ruilen van opvangdagen is ons Ruilbeleid van toepassing.

Nee, vanwege onze kind- en personeelsplanning kun je tot maximaal 3 weken in de toekomst een ruilaanvraag doen.

Als je probeert om een ruilaanvraag te doen voor een datum die meer dan drie weken in de toekomst ligt, zal het systeem een foutmelding geven. Het is in dat geval ook niet mogelijk om de ruilaanvraag telefonisch of via de mail te doen. 

Dit kan twee redenen hebben:

  • Meld je een opvangdag korter dan 24 uur van tevoren af, dan wordt deze niet omgezet in een ruildag. Je krijgt alleen een ruildag tegoed als je een opvangdag minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag (07:00 uur) via het ouderportaal afmeld. 
  • Meld je een opvangdag af die verder dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan zie je in het ouderportaal deze datum 90 dagen van tevoren beschikbaar om als ruildag aan te vragen. 

 

Het ruilen van een opvangdag is een service die wij verlenen, omdat we snappen dat ouders soms enige flexibiliteit in de opvang nodig hebben. Als de kind- en personeelsplanning het ruilen van een dag toelaat, komen we graag aan je ruilverzoek tegemoet. 

Maar, we vinden ook dat alle ouders evenveel kans moeten hebben om een ruildag in te zetten. Als enkele ouders heel veel ruildagen gebruiken, betekent dit automatisch dat er voor andere ouders minder ruimte beschikbaar is om een ruildag in te zetten. Daarnaast is het ruilen een service die je kunt gebruiken als je incidenteel op een andere dag opvang nodig hebt, het kan niet als structurele opvangoplossing gebruikt worden. Daarom geldt er een maximum aantal ruildagen dat per kalenderjaar ingezet kan worden. Dit aantal komt overeen met 10-20% van het aantal opvangdagen in het contract. Dit is in onze optiek een zeer ruim aantal ruildagen. 

Als je vaker op een andere dag opvang nodig hebt en hiervoor geen ruildagen meer kunt gebruiken, raden we je aan om te kijken of het zinvol is om het aantal dagen/dagdelen in je contract uit te breiden.

Als je geen opvangdag meer kunt omruilen omdat je alle ruildagen gebruikt hebt, kun je via het ouderportaal een extra opvangdag aanvragen. Extra afgenomen opvang wordt apart gefactureerd. 

Als je ruilaanvraag is afgekeurd, betekent dit dat er op je gewenste dag geen plekje vrij is op de opvanggroep van je kind. We kijken hiervoor naar de kind- en personeelsplanning en naar de beroepskracht-kind-ratio (BKR). 

Ook wordt je ruilaanvraag afgekeurd als je een betalingsachterstand hebt. 

Nee, wij houden geen wachtlijst bij voor ruildagen en extra opvangdagen, dit is niet haalbaar. Als je aanvraag is afgekeurd kun je het op een later moment nog eens proberen door de aanvraag opnieuw via het ouderportaal in te dienen. Soms worden er kinderen afgemeld waardoor er last-minute nog een plekje vrij komt op de groep. 

Nee, ruilaanvragen worden alleen via het ouderportaal behandeld. De ruilaanvragen worden dagelijks door de administratie verwerkt.  

Dat kan. De ruilaanvragen worden in principe dagelijks behandeld door onze administratie, meestal in de ochtend. Als je later op de dag een aanvraag doet voor de volgende dag, is het mogelijk dat deze aanvraag pas de volgende ochtend gezien wordt. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag nog behandeld wordt, dan mag je ons daar natuurlijk even over bellen. 

Nee, openstaande ruildagen kunnen niet na de laatste contractdatum worden ingezet. De ruildagen vervallen automatisch op de laatste contractdag. Niet-gebruikte ruildagen worden ook niet in mindering gebracht op je laatste factuur. 

Overig

Natuurlijk kan dat! Als je op zoek bent naar een opvanglocatie voor je kind(eren), ben je van harte welkom om aan de Kraneweg of Friesestraatweg een kijkje te komen nemen. Via onze website kun je een aanvraag doen voor een rondleiding, wij nemen daarna contact met je op voor het maken van een afspraak. Uiteraard kun je ook altijd telefonisch contact opnemen met de desbetreffende locatie (050-5772396).

Je kunt je kind(eren) via onze website inschrijven voor de opvang.

De opvang is op officiële feestdagen gesloten, en deze dagen kunnen niet geruild worden.
Het Toddlers Huis is het hele jaar, met uitzondering van feestdagen, van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00-18.00 uur. Wij kunnen ook verlengde opvang tot 18.30 uur bieden, neem hiervoor contact op met onze administratie.

Het ruilen van een opvangdag werkt vanuit het principe dat als je jouw kind tijdig afmeldt via het ouderportaal (minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag), je hiervoor een ruildag tegoed krijgt. Dit tegoed kun je via de knop ‘Nieuwe aanvraag’ onder het tabblad ‘Aanvragen’ in het ouderportaal gebruiken om in te zetten als ruildag. Het tegoed kan tot 90 dagen na de afgemelde datum ingezet worden en vervalt daarna. Meld je je kind verder dan 90 dagen in de toekomst af, dan wordt deze tegoeddag 90 dagen vóór de afgemelde datum beschikbaar. Op het aanvragen van een ruildag is ons ruilbeleid van toepassing. 

Het Toddlers Huis hanteert een opzegtermijn van één maand. Een opzegging dient schriftelijk te worden gedaan, middels een e-mail naar info@toddlershuis.nl.

Een contractwijziging dien je schriftelijk aan ons door te geven, middels een e-mail naar info@toddlershuis.nl.

In ons klachtreglement staat omschreven waar je met je klacht terechtkunt.

In ons klachtreglement staat alle informatie m.b.t. het indienen en de afwikkeling van je klacht omschreven.

Nee, je hoeft de opvang niet op te zeggen. De opvang eindigt automatisch op de eerste dag voor de vierde verjaardag van je kind. Als je kind nog niet direct naar de basisschool gaat dan kan het nog wat langer op het kinderdagverblijf blijven. Je hebt dan gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Is dit het geval, stuur dan tijdig een e-mail naar info@toddlershuis.nl om het contract te verlengen. 

Als je stopt met werken, werkloos raakt of je stopt met je onderneming dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. De 3 maanden gaan in op de eerste dag dat je niet meer werkt. Je kunt ook eerder de opvang opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn.

Het Toddlers Huis is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s. Een compleet overzicht van onze vacatures vind je op onze site Werken in de kinderopvang. Hier lees je ook de verhalen van een aantal van onze collega’s. Je kunt natuurlijk ook altijd een open sollicitatie doen. Stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@toddlershuis.nl.

Het Toddlers Huis heeft elk studiejaar plaats voor een aantal enthousiaste stagiaires. Wij zijn met name op zoek naar stagiaires van SAW niveau 3 en 4, Helpende zorg en welzijn niveau 2 en SPH. Je kan stage lopen op een het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Sluit jouw opleiding hierbij aan, en ben je op zoek naar een stageplaats? Stuur ons een e-mail met je gegevens, opleiding en stage-informatie. Wij kijken dan of we een geschikte stageplek voor je hebben en nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek.

Jazeker! Het Toddlers Huis vindt het belangrijk dat ouders een stem hebben in de opvang van hun kinderen. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar onze opvang gaan. De leden van de oudercommissie denken en praten mee over het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij Het Toddlers Huis. Ook doet de commissie suggesties voor verbeteringen. Andere ouders kunnen de oudercommissie ook benaderen als zij zaken willen bespreken. Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar de oudercommissie van de Kraneweg of de oudercommissie van de Friesestraatweg